Inne produkty

Błąd: „Aplikacja Norton 360 wciąż się zatrzymuje" na urządzeniu z systemem Android

Aby rozwiązać problem, zaktualizuj aplikacje Android System WebView i Google Chrome do najnowszej wersji.

KROK 1

Aktualizacja aplikacji Android System WebView i Google Chrome

 1. Uruchom aplikację Google Play Store na swoim urządzeniu przenośnym.

 2. Stuknij ikonę menu w lewym górnym rogu.

 3. Stuknij opcję Moje gry i aplikacje.

 4. Stuknij kartę Zainstalowane w górnej części strony.

 5. Wykonaj następujące czynności:

  • Przewiń i wyszukaj aplikację Android System WebView, a następnie stuknij opcję Zaktualizuj dla aplikacji Android System WebView.

  • Przewiń i wyszukaj aplikację Google Chrome, a następnie stuknij opcję Zaktualizuj dla aplikacji Google Chrome.

Jeśli problem nie ustąpi, odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj aplikację Norton 360.

KROK 2

Odinstalowanie aplikacji Norton 360

 1. Na ekranie głównym stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji Norton 360 i przenieś ją na opcję Odinstaluj u góry ekranu.

 2. W alercie o potwierdzenie stuknij przycisk Ok, aby usunąć aplikację Norton 360 z urządzenia.

KROK 3

Instalacja aplikacji Norton 360

 1. Na urządzeniu z systemem Android uruchom aplikację Google Play Store i wyszukaj aplikację Norton 360.

 2. Na ekranie aplikacji Norton 360 stuknij przycisk Zainstaluj.

 3. Po zakończeniu instalacji stuknij opcję Otwórz.

 4. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę dotyczącą licencji i usług, potwierdź Globalne oświadczenie o ochronie prywatności i stuknij przycisk Zaloguj.

 5. Wpisz adres e-mail i hasło do konta Norton, a następnie wybierz opcję Zaloguj.

  W przypadku jakichkolwiek problemów z instalacją aplikacji Norton 360 na urządzeniu przenośnym upewnij się, że są na nim zainstalowane wszystkie aktualizacje systemu i najnowsza wersja aplikacji Google Play Store.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125107093
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 07/07/2021