מוצרים אחרים

Error: (9012, 87) "An error is preventing the VPN from connecting. Reference error ID 87"

To fix this problem, uninstall and reinstall WAN Miniport drivers.

STEP 1

Uninstall and reinstall WAN Miniport drivers

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  devmgmt.msc

 3. In the Device Manager window, double-click Network adapters to expand it.

 4. Under Network adapters, double click WAN Miniport drivers (IKEv2) to open driver properties.

  If you cannot find WAN Miniport drivers (IKEv2) under Network adapter, from the top menu bar, click View > Show hidden devices.

 5. On the Driver tab, click Uninstall or Uninstall Device.

 6. Follow the on-screen instructions.

 7. Repeat lines 4 to 6 to remove the following drivers:

  • WAN Miniport drivers (IP)

  • WAN Miniport drivers (IPv6)

  Follow the on-screen instructions and remove the WAN Miniport and TAP drivers.

 8. In the Device Manager window, from the top toolbar, click Action and then click Scan for hardware changes.

 9. Follow the on-screen instructions to install WAN Miniport device drivers.

  After the device driver installation is complete, you can start Norton and turn on Secure VPN. If the problem persists, go to Step 2.

STEP 2

Reset network adapter and TCP/IP stack

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  cmd

 3. In the Command Prompt window, type the following and press Enter:

  netsh winsock reset

  When the Winsock reset is complete, the message "Winsock reset completed successfully" appears in the Command Prompt window.

 4. In the Command Prompt window, type the following and press Enter:

  netsh int ipv4 reset

  If you use IPV6, type the following command and press Enter:

  netsh int ipv6 reset

 5. Exit all programs and restart your computer.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v135460841
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 04/08/2020