מוצרים אחרים

Send reports to NortonLifeLock if Norton encounters an error on Mac

Norton Error Management documents issues which are encountered with the Norton Product. In such cases the user can choose to report errors to Norton.

Turn off or turn on Error Management

  1. Start Norton.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. In the Norton product main window, click Advanced or Settings.

  3. On the left pane, click Product Settings.

  4. In the Error Management row, move the switch to off or on.

  5. In the Error Management window, click the settings icon to enable Norton to send detailed data about an error.

  6. In the Error Management window, click What's collected? to learn more about the data Norton collects.

    See Norton Privacy for more information on how Norton accesses, collects, and processes data for specific products.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v117664648
מערכת הפעלה: Mac OS X
שונה לאחרונה: 14/07/2020