Άλλα προϊόντα

Προετοιμάστε τη συσκευή Android για γονική επίβλεψη χρησιμοποιώντας το Norton Family

Αποτροπή δημιουργίας νέου λογαριασμού χρήστη

Οι συσκευές που εκτελούν το λειτουργικό σύστημα Android 5.0 ή νεότερη έκδοση μπορούν να διαμορφωθούν με πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο λογαριασμός προφίλ κατόχου, ο λογαριασμός χρήστη και ο λογαριασμός επισκέπτη. Από προεπιλογή, αυτές οι συσκευές διαθέτουν λογαριασμό προφίλ κατόχου. Αν χρειαστεί, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό χρήστη ή λογαριασμό επισκέπτη για να χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή με άλλα μέλη, εφόσον είναι απαραίτητο.
Αν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές, οι δραστηριότητές τους παρακολουθούνται μόνο αν το Norton Family είναι εγκατεστημένο στο λογαριασμό που χρησιμοποιούν για τη σύνδεση στη συσκευή. Επιπλέον, αν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν το λογαριασμό προφίλ κατόχου για τη σύνδεση στη συσκευή τους, μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα νέους λογαριασμούς χρήστη ή επισκέπτη και να μεταβαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς για την εκτέλεση δραστηριοτήτων στο Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους από το Norton Family δεν είναι δυνατή, καθώς είναι εγκατεστημένο μόνο στο προφίλ ιδιοκτήτη.
Ομοίως, αν η συσκευή του παιδιού σας αναβαθμιστεί σε Android 8.0 ή νεότερη έκδοση, θα έχετε τον λογαριασμό προφίλ κατόχου και όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου της Norton Family, θα αποτελούν τμήμα αυτού του προφίλ. Συνεπώς, χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Norton Family στο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιεί το παιδί σας για να συνδεθεί στη συσκευή και να εμποδίσετε το παιδί σας να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα kb://v128562099Αποτροπή δημιουργίας νέων λογαριασμών χρήστη από τα παιδιά σας σε συσκευές Android 6.0 ή νεότερες εκδόσεις.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι άδειες εφαρμογής

Το Norton Family απαιτεί ορισμένα δικαιώματα εφαρμογής στη συσκευή του παιδιού σας, ώστε να εμποδίσει το παιδί σας να παρακάμψει την προστασία Norton Family. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τα απαιτούμενα δικαιώματα πριν παραδώσετε τη συσκευή στο παιδί σας. Θα ενημερωθείτε εάν τα δικαιώματα αυτά απενεργοποιούνται από το παιδί σας ή από την ίδια τη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε πάλι τα απαιτούμενα δικαιώματα για συνεχή προστασία.
Το Norton Family απαιτεί τα ακόλουθα δικαιώματα:
Διαχειριστής συσκευής, προσβασιμότητα, πρόσβαση στη χρήση εφαρμογών, Εμφάνιση πάνω από άλλες εφαρμογές, Θέση και Τηλέφωνο

Ενεργοποίηση αδειών χρήσης εφαρμογών

Στο Android 11 ή νεότερο, αν η εφαρμογή δεν χρησιμοποιηθεί για μερικούς μήνες, οι άδειες ανακαλούνται. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε αγγίζοντας Μετάβαση στις ρυθμίσεις και στη συνέχεια αγγίζοντας Άδειες της εφαρμογής.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family στη συσκευή του παιδιού σας.
 2. Αγγίξτε το εικονίδιο προφίλ και, στη συνέχεια, πατήστε Δικαιώματα.
 3. Στην οθόνη Δικαιώματα, ενεργοποιήστε τις άδειες που έχουν επισημανθεί με κόκκινη ειδοποίηση προειδοποίησης
  • Διαχειριστής συσκευής: Απαιτείται για να αποτρέπει το παιδί σας από την απεγκατάσταση της εφαρμογής Norton Family.
   Αγγίξτε το και, στη συνέχεια, πατήστε Ενεργοποίηση αυτής της εφαρμογής διαχείρισης συσκευής.
  • Πρόσβαση χρήσης συσκευής: Απαραίτητη για να λειτουργήσει η εποπτεία του χρόνου και της εφαρμογής.
   Αγγίξτε το και, στη συνέχεια, πατήστε Norton Family. Στην οθόνη Πρόσβαση χρήσης, ενεργοποιήστε την επιλογή Πρόσβαση άδειας χρήσης.
  • Θέση: Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θέση του παιδιού σας.
   Ανάλογα με την έκδοση του Android OS που διαθέτετε στη συσκευή σας, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
   • Για εκδόσεις Android 10.x και κάτω: Πατήστε Τοποθεσία και μετά πατήστε Να επιτρέπεται συνέχεια.
   • Για Android 11 ή νεότερη έκδοση αγγίξτε θέση > Να επιτρέπεται πάντα.
    Στη σελίδα Πληροφορίες εφαρμογής , πατήστε Άδειες χρήσης > Τοποθεσία και μετά επιλέξτε Να επιτρέπεται συνέχεια.
  • Σχεδίαση εφαρμογών: Σας επιτρέπει να αποκλείετε εφαρμογές που θεωρείτε ακατάλληλες για την ηλικία του παιδιού σας.
   Αγγίξτε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το Να επιτρέπεται η προβολή πάνω από άλλες εφαρμογές.
  • Προσβασιμότητα: Απαιτείται για ενισχυμένη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του παιδιού σας στο διαδίκτυο και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης απεγκατάστασης της εφαρμογής γονικού ελέγχου Norton Family.
   Αγγίξτε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την Υπηρεσία προσβασιμότητας Norton Family.
   Βεβαιωθείτε ότι η συντόμευση για την Υπηρεσία προσβασιμότητας Norton Family είναι πάντα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
  • Τηλέφωνο: Επιτρέπει στο παιδί σας να κάνει κλήσεις στις επαφές έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης χρήσης ή του άμεσου κλειδώματος.
   Αγγίξτε το και έπειτα επιτρέψτε στο Norton Family να έχει πρόσβαση στις επαφές τηλεφώνου.
  • Ειδοποίηση: Επιτρέπει στο παιδί σας να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με ενημερώσεις των κανόνων του σπιτιού.
   Αγγίξτε το και έπειτα επιτρέψτε στο Norton Family να λαμβάνει ειδοποιήσεις.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων σε συσκευή Redmi

 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στο μενού Εφαρμογές > Άδειες> Άλλες άδειες.
 2. Αναζητήστε το Norton Family και, στη συνέχεια, πατήστε Άνοιγμα νέων παραθύρων κατά την εκτέλεση στο παρασκήνιο για να το ενεργοποιήσετε.

Αποκλεισμός εφαρμογής Ρυθμίσεις

Ορισμένες επιλογές στην εφαρμογή Ρυθμίσεις πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένες προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία των λειτουργιών επίβλεψης εφαρμογών και επίβλεψης χρόνου. Ζητήστε από το παιδί σας να μην απενεργοποιήσει αυτές τις επιλογές. Αν το παιδί σας εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή Ρυθμίσεις και να απενεργοποιεί αυτές τις επιλογές, μπορείτε να αποκλείσετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Norton ή την εφαρμογή γονικού ελέγχου του Norton Family για Android.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την εφαρμογή Ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα ίδια βήματα που περιγράφονται παρακάτω, αλλά απενεργοποιήστε τον αποκλεισμό.

Χρήση τοποθεσίας Web του Norton

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 2. Επιλέξτε το παιδί για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε την επίβλεψη εφαρμογών κινητών συσκευών.
 3. Αν η Επίβλεψη εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε τη μετακινώντας τον διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ..
 4. Για προβολή ή επεξεργασία των κανόνων του σπιτιού για την επίβλεψη εφαρμογών, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων .
 5. Στην καρτέλα Κανόνες σπιτιού, δίπλα στις Ρυθμίσεις, μετακινήστε το ρυθμιστικό για αποκλεισμό της εφαρμογής.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Χρησιμοποιήστε τη γονική εφαρμογή της Norton Family για Android

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Norton Family σε λειτουργία γονέα.
 2. Πατήστε το προφίλ του παιδιού που θέλετε να διαχειριστείτε.
 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Κανόνες.
 4. Στην ενότητα Δραστηριότητες, πατήστε Επίβλεψη εφαρμογών.
 5. Αν η Επίβλεψη εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί Απεν..
 6. Επιλέξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Τέλος.

Απενεργοποίηση προβολής έξυπνου αναδυόμενου παραθύρου

Η λειτουργία έξυπνου αναδυόμενου παραθύρου διατίθεται σε μερικές κινητές συσκευές. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προβάλλουν μια εφαρμογή ή περιεχόμενο σε ένα μικρό αναδυόμενο παράθυρο ενώ χρησιμοποιούν μια άλλη εφαρμογή, βελτιώνοντας έτσι την παράλληλη εκτέλεση εργασιών.
Για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του παιδιού πιο αποτελεσματικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προβολής έξυπνου αναδυόμενου παραθύρου.
 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια στην επιλογή Ειδοποιήσεις.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Αιωρούμενες ειδοποιήσεις.
 3. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Αν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Google για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Norton Family, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό Google στο πρόγραμμα περιήγησης μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Norton Family.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v119047655
Λειτουργικό σύστημα: Android
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023