Inne produkty

Przygotowanie urządzenia Android do nadzorowania rodzicielskiego z użyciem programu Norton Family

Zapobiegaj tworzeniu nowych kont użytkownika

Na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym można skonfigurować wiele kont użytkowników. Może to być konto profilu właściciela, konto użytkownika i konto gościa. Urządzenia mają domyślnie konto profilu właściciela. W razie potrzeby można utworzyć nowe konto użytkownika lub konto gościa w celu korzystania z urządzenia z innymi osobami.
Działania dzieci na tych urządzeniach są monitorowane tylko wtedy, gdy na koncie, za pomocą którego logują się do urządzenia, zainstalowany jest program Norton Family. Ponadto, jeżeli dzieci logują się do swoich urządzeń za pomocą konta profilu właściciela, mogą w łatwy sposób utworzyć nowe konto użytkownika lub konto gościa i przełączyć się na nie w celu wykonywania działań online. W tym przypadku program Norton Family nie może monitorować ich działań, ponieważ jest zainstalowany wyłącznie w profilu właściciela.
Gdy system Android na urządzeniu dziecka zostanie uaktualniony do wersji 8.0 lub nowszej, utworzone zostanie konto profilu właściciela, a wszystkie zainstalowane aplikacje, w tym Norton Family, będą stanowić jego część. W związku z tym konieczne jest zainstalowanie programu Norton Family na koncie użytkownika, za pomocą którego dziecko loguje się na urządzenie, i w ten sposób uniemożliwienie dzieciom tworzenia nowych kont użytkowników, w tym kont gości. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zapobiegaj tworzeniu przez dziecko nowych kont użytkownika na urządzeniach z systemem Android w wersji 8.0 lub nowszej.

Upewnij się, że zezwolenia aplikacji są włączone

Program Norton Family wymaga określonych zezwoleń aplikacji na urządzeniu dziecka, by zapobiec obchodzeniu przez nie ochrony programu Norton Family. Należy więc upewnić się, że włączono wymagane zezwolenia przez oddaniem urządzenia dziecku. Otrzymasz powiadomienie, jeśli te zezwolenia zostaną wyłączone przez dziecko lub przez samo urządzenie. W takim przypadku ponownie włącz wymagane zezwolenia, aby kontynuować ochronę.
Aplikacja Norton Family wymaga następujących zezwoleń:
Administrator urządzenia, Ułatwienia dostępu, Dostęp do danych użycia aplikacji, Wyświetlanie nad innymi aplikacjami, Lokalizacja i Telefon.

Włączanie zezwoleń aplikacji

Jeśli aplikacja nie jest używana przez kilka miesięcy w systemie Android 11 lub nowszym, jej zezwolenia zostaną wycofane. Aby to zmienić, stuknij opcję Przejdź do ustawień i Zezwolenia aplikacji.

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family na urządzeniu dziecka.
 2. Stuknij ikonę profilu, a następnie stuknij opcję Zezwolenia.
 3. Na ekranie Zezwolenia włącz zezwolenia, które zaznaczono czerwonym alertem
  • Administrator urządzenia: Wymagane, aby powstrzymać dziecko przez odinstalowaniem aplikacji Norton Family.
   Stuknij je, a następnie stuknij opcję Aktywuj aplikację administratora urządzenia.
  • Dostęp do danych użycia aplikacji: Wymagane do działania nadzorowania czasu i nadzorowania aplikacji.
   Stuknij je, a następnie stuknij opcję Norton Family. Na ekranie Dostęp do danych użycia włącz opcję Zezwól na dostęp do danych użycia.
  • Lokalizacja: Umożliwia śledzenie lokalizacji dziecka.
   W zależności od wersji systemu Android na urządzeniu wykonaj jedną z następujących czynności:
   • W przypadku systemu Android w wersji 10.x lub starszej: Stuknij opcję Lokalizacja i Zawsze zezwalaj.
   • W przypadku systemu Android 11 lub nowszego: stuknij opcję Lokalizacja > Zawsze zezwalaj.
    Na stronie Informacje o aplikacji stuknij przycisk Zezwolenia > Lokalizacja i wybierz opcję Zawsze zezwalaj.
  • Wyświetlaj nad innymi aplikacjami: Zezwala na blokowanie aplikacji, które uznasz za nieodpowiednie dla wieku dziecka.
   Stuknij je, a następnie włącz opcję Zezwalaj na wyświetlanie nad innymi aplikacjami.
  • Ułatwienia dostępu: Wymagane do skutecznego monitorowania działań dziecka w Internecie i zapobiegania niedozwolonej dezinstalacji aplikacji kontroli rodzicielskiej Norton Family.
   Stuknij je, a następnie stuknij opcję Usługa monitorowania dostępu programu Norton Family.
   Upewnij się, że skrót Usługa monitorowania dostępu programu Norton Family jest zawsze WYŁĄCZONY.
  • Telefon: Umożliwia dziecku nawiązywanie połączeń z kontaktami alarmowymi podczas okresu ograniczenia lub blokady błyskawicznej.
   Stuknij je i zezwól aplikacji Norton Family na dostęp do kontaktów telefonu.
  • Powiadomienie: umożliwia dziecku otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach Reguł domu.
   Stuknij je i zezwól aplikacji Norton Family na otrzymywanie powiadomień.

Konfiguracja ustawień na urządzeniu Redmi

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie do menu Aplikacje > Zezwolenia > Inne zezwolenia.
 2. Wyszukaj aplikację Norton Family i stuknij opcję Otwieraj nowe okna, gdy aplikacja działa w tle, aby ją włączyć.

Blokuj aplikację Ustawienia

Nadzorowanie aplikacji i czasu wymaga stałego włączenia kilku opcji w aplikacji Ustawienia. Poproś dziecko, aby nie wyłączało tych opcji. Jeśli dziecko mimo to uzyskuje dostęp do aplikacji Ustawienia i wyłącza te opcje, możesz zablokować aplikację Ustawienia za pomocą witryny Norton lub aplikacji kontroli rodzicielskiej Norton Family dla systemu Android.
Aby ponownie włączyć aplikację Ustawienia, wykonaj te same czynności, co poniżej, ale wyłącz blokowanie.

W witrynie Norton

 1. Zaloguj się na konto.
 2. Wybierz dziecko, dla którego chcesz skonfigurować kontrolę aplikacji dla urządzeń przenośnych.
 3. Jeśli wyłączono funkcję Nadzorowania aplikacji, włącz ją, przesuwając przełącznik Wł./Wył. do pozycji .
 4. Aby wyświetlić lub edytować Reguły domu dla funkcji nadzorowania aplikacji, kliknij ikonę ustawień .
 5. Na karcie Reguły domu, obok Ustawień, przesuń suwak, aby zablokować aplikację.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Użyj aplikacji Norton Family dla rodziców na urządzeniu z systemem Android

 1. Zaloguj się na konto aplikacji Norton Family w Trybie rodzica.
 2. Stuknij imię dziecka, którym chcesz zarządzać.
 3. Przejdź na kartę Reguły.
 4. W obszarze Działania stuknij przycisk Nadzorowanie aplikacji.
 5. Jeśli wyłączono funkcję Nadzorowanie aplikacji, włącz ją, stukając przycisk Wył.
 6. Sprawdź aplikację Ustawienia, a następnie stuknij przycisk Gotowe.

Wyłącz widok inteligentnego wyskakującego okna

Funkcja widoku inteligentnego wyskakującego okna jest dostępna na niektórych urządzeniach przenośnych. Umożliwia użytkownikom wyświetlanie aplikacji lub treści w małym wyskakującym okienku podczas korzystania z innej aplikacji i usprawnia wielozadaniowość.
Aby skuteczniej monitorować aktywność dziecka, wyłącz funkcję widoku inteligentnego wyskakującego okna.
 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie wybierz Powiadomienia.
 2. Wybierz Ustawienia zaawansowane > Powiadomienia pływające.
 3. Wybierz opcję Wył.

Jeśli logujesz się do konta Norton Family za pomocą konta Google, nie zapomnij wylogować się z konta Google w przeglądarce po ukończeniu konfiguracji programu Norton Family.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v119047655
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023