Άλλα προϊόντα

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων

Μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, αν αυτό είναι πλέον περιττό. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας αν είναι το μόνο διαθέσιμο. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας προτού διαγράψετε το παλιό.

Μερικές φορές, μια διακοπή υπηρεσίας ή συντήρηση διακομιστή μπορεί να σας εμποδίσει να διαγράψετε τα δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δοκιμάστε να διαγράψετε μετά από λίγο. Για να εντοπίσετε εάν υπάρχει διακοπή υπηρεσίας, ελέγξτε τη σελίδα Κατάσταση υπηρεσίας Norton.

Κατά τη διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, αλλάζουν επίσης και οι λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Για παράδειγμα, οι επικαλύψεις εικονιδίων και η καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στις ιδιότητες του αρχείου δεν εμφανίζονται πλέον.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων από το Cloud Backup

Η διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Για τη διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο cloud, πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις τείχους προστασίας στην επιλογή Χωρίς όριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Προσδιορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 5. Στο παράθυρο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να διαγράψετε το τρέχον σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας .

  • Για να διαγράψετε το τρέχον σύνολο αντιγράφων ασφαλείας και να εκκαθαρίσετε τα αρχεία για τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας από τον λογαριασμό σας

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 2. Στη σελίδα My Norton, στην ενότητα Cloud Backup, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συνόλων αντιγράφων ασφαλείας.

  Εμφανίζονται τα υπάρχοντα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται.

 3. Για να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση για να εμφανίσετε τη σελίδα αντιγράφων ασφαλείας χωρίς να διαγράψετε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείου από το τοπικό αντίγραφο ασφαλείας

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 5. Στο παράθυρο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να διαγράψετε το τρέχον σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας .

  • Για να διαγράψετε το τρέχον σύνολο αντιγράφων ασφαλείας και να εκκαθαρίσετε τα αρχεία για τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Βίντεο: Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας


Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19828921
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2022