Andra produkter

Ställ in Nortons brandvägg att avbryta eller starta meddelanden när den blockerar ett angrepp

Du kan välja om du vill meddelas när Nortons intrångsskydd blockerar misstänkta angrepp.

Om du väljer att inte ta emot meddelanden kan du fortfarande visa angrepp som Norton har blockerat i din säkerhetshistorik.

Så här aktiverar och inaktiverar du meddelanden från intrångsskyddet

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg eller Nätverk i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Flytta reglaget På/Av på raden Meddelanden under Intrångsskydd till Av eller .

 6. I fönstret Inställningar klickar du på Tillämpa och sedan på Stäng.

Gör så här för att aktivera eller inaktivera enskilda intrångsskyddsmeddelanden

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. Klicka på Brandvägg eller Nätverk i fönstret Inställningar.

 4. Klicka på fliken Intrångs- och webbläsarskydd.

 5. Klicka på Konfigurera på raden Intrångsskyddssignaturer i Intrångsskydd.

 6. Avmarkera eller markera Meddela mig för varje signatur i fönstret Intrångssignaturer.

 7. Klicka på OK.

 8. Klicka på Verkställ i fönstret Intrångssignaturer och sedan på OK.

 9. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v1224775
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/08/2021