מוצרים אחרים

הגדרת Norton Firewall כך שהוא יפסיק או יתחיל להודיע לך כשהוא חוסם התקפה

תוכל לבחור אם לקבל הודעות, כאשר 'מניעת חדירה של Norton' חוסם התקפות חשודות.

אם בחרת שלא לקבל הודעות, תוכל עדיין להציג התקפות ש-Norton חסם בהיסטוריית האבטחה שלך.

לבטל או להפעיל הודעות מניעת חדירה

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

 4. לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

 5. תחת מניעת חדירה, בשורה הודעות, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב כבוי או מופעל.

 6. בחלון הגדרות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על סגור.

לבטל או להפעיל את הודעת מניעת חדירה פרטנית

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

 4. לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

 5. ב מניעת חדירה, בשורה חתימות חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

 6. בחלון חתימת חדירה, בטל את הסימון או סמן את הודע לי בהתאם לחתימה האישית.

 7. לחץ על אישור.

 8. בחלון חתימות חדירה, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

צריך עזרה נוספת?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v1224775
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 01/11/2021