Andra produkter

Ställ in Omedelbar låsning och PIN

Omedelbar låsning är en funktion som gör det möjligt att begränsa barnens användning av enheter som är uppkopplade. Typen av enhet ditt barn har avgör på vilket sätt det fungerar. Om Omedelbar låsning är aktiverad blir låsikonen på barnets profil röd.

Med en PIN-kod kan ditt barn låsa upp enheten i händelse av en nödsituation, även om tidsgränsen har uppnåtts. Samma PIN används för omedelbar låsning.

Du kan logga in på Norton eller använda föräldrakontrollappen Norton Family för att starta eller stänga av Omedelbar låsning och konfigurera PIN.

Använd Norton-webbplatsen

Windows- och Android-enheter

  Du måste konfigurera en PIN-kod för att aktivera Omedelbar låsning på Windows- och Android-enheter. Om funktionen är aktiverad, förblir enheterna helt låsta tills du låser upp dem eller ger barnet PIN-koden. Men dina barn kan under denna tid ta emot samtal från vem som helst, men endast ringa de tillåtna kontakterna som du har angett.

 1. Logga in på ditt konto.

 2. Välj det barn vars enhet du vill låsa.

 3. Klicka för -alternativet.
 4. Om PIN-kodsfönstret är gråtonat flyttar du reglaget På/Av till läget .

  Det går inte att använda Omedelbar låsning om PIN-koden är inaktiverad.

 5. Om du är nöjd med PIN-koden ska du klicka på Lås för att aktivera Omedelbar låsning. Om du vill kan du ändra PIN-koden genom att följa stegen nedan.

 6. För att se aktuell PIN, klicka på . Om du vill ändra PIN-koden ska du klicka på Redigera, ange en ny 4-siffrig PIN-kod och sedan klicka på Spara.
 7. I fönstret Nödkontakter ska du klicka på Hantera, lägga till en nödkontakt och sedan klicka på Spara.

  Du kan lägga till sex kontakter i listan. Detta fönster visas endast om ditt barn har kopplats till en telefonklar Android-enhet.

 8. Klicka på Lås.

 9. För att låsa upp enheterna, klicka på alternativet på ditt barns profil igen och sedan klicka på Lås upp.

  Barnet kan även använda PIN-koden för att låsa upp sin enhet.

iOS-enheter

  Du måste installera en profil för att Omedelbar låsning ska fungera på iOS-enheter. Men på iOS-enheter döljer Omedelbar låsning endast installerade appar, däribland Norton Family-appen, och standardappar som Safari, iTunes Store, App Store och kameran. Barnets iOS-enhet låses inte helt och hållet.

 1. Logga in på ditt Norton.

 2. Välj det barn vars enhet du vill låsa.

 3. Klicka för -alternativet.
 4. Om alternativet PIN och Nödkontakter visas ska du göra följande, annars fortsätter du till steg 4:

  Om det endast finns iOS-enheter på ditt konto visas inte dessa alternativ.

  • Om PIN-kodfönstret är gråtonat flyttar du reglaget På/Av till läget .

   Det går inte att använda Omedelbar låsning om PIN-koden är inaktiverad och nödkontakterna inte är tillagda.

  • Om du är nöjd med PIN-koden och nödkontakterna ska du klicka på Lås för att aktivera Omedelbar låsning.

  • Om du vill kan du ändra PIN-koden och de tillåtna kontakterna genom att följa stegen nedan och sedan klicka på Lås.

   • För att se aktuell PIN, klicka på . Om du vill ändra PIN-koden ska du klicka på Redigera, ange en ny 4-siffrig PIN-kod och sedan klicka på Spara.
   • I fönstret Nödkontakter ska du klicka på Hantera, lägga till en nödkontakt och sedan klicka på Spara.

   Du kan lägga till sex kontakter i listan. Detta fönster visas endast om ditt barn har kopplats till en telefonklar Android-enhet.

 5. Klicka på Lås.

 6. För att låsa upp enheterna, klicka på alternativet på ditt barns profil igen och sedan klicka på Lås upp.

  Ditt barn kan inte använda PIN-koden för att låsa upp sin iOS-enhet.

  När du låser upp barnets iOS-enhet sorteras installerade appar om i bokstavsordning. Berätta för barnet att detta är ett normalt beteende och att ingen av apparna har tagits bort. Rekommendera också barnet att inte använda mappar för att gruppera sin appar.

  Före låsning

  Efter låsning

Använd Norton Family-appen för Android eller iOS

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Norton Family-föräldrakontrollappen i föräldraläge på Android.

  • Öppna appen Norton Family för föräldrar på iOS.

 2. Bläddra till barnet vars profil du vill hantera.

 3. För att låsa barnets alla enheter, bredvid Omedelbar låsning, tryck och gör följande:
  • Om du är nöjd med PIN-koden och nödkontakterna ska du trycka på Lås för att aktivera Omedelbar låsning.

  • Om PIN är inaktiverat trycker du för aktivering. För att se aktuell PIN, tryck .

   Det går inte att använda Omedelbar låsning om PIN-koden är inaktiverad och nödkontakterna inte är tillagda.

  • Om PIN inte är inställt, aktivera och ange sedan en fyrsiffrig PIN-kod som du har valt.

  • Tryck på Nödkontakter och sedan på Lägg till nummer eller för att lägga till en nödkontakt.
 4. För att låsa upp barnets alla enheter, bredvid Omedelbar låsning, tryck på > Lås upp.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128027590
Operativsystem: windows,android,ios
Senast ändrat: 02/11/2021