Andre produkter

Sett Umiddelbar lås og PIN

Instant Lock er en Premier-funksjon som lar deg begrense barnas bruk av enheter som er tilkoblet Internett. Funksjonens virkemåte avhenger av hvilken type enhet barnet bruker. Hvis Umiddelbar lås er aktivert, er låseikonet på barnets profil rødt.

Med en PIN-kode kan barnet å låse opp Android-enheten i nødstilfeller, selv om tidsgrensen er nådd. Den samme PIN-koden brukes for Umiddelbar lås.

Du kan logge på Norton eller bruke Norton Familys foreldrestyringsapp for å slå Umiddelbar lås på eller av og konfigurere en PIN.

Bruke Norton-nettstedet

Windows- og Android-enheter

  Du må konfigurere en PIN-kode for å kunne aktivere Umiddelbar lås på Windows- og Android-enheter. Når funksjonen er aktivert, vil enhetene være helt låst til du låser dem opp, eller til du gir barnet PIN-koden for å låse dem opp. Imidlertid kan barnet ditt i løpet av denne tiden motta samtaler fra enhver person, men kan bare ringe til de tillatte kontaktene du har konfigurert.

 1. Logg på -kontoen.

 2. Velg barnet du vil låse enhetene for.

 3. Klikk på alternativet alternativ.
 4. Hvis PIN-vinduet er nedtonet, flytter du På/av -bryteren til .

  Du kan ikke bruke Umiddelbar lås hvis PIN-koden er deaktivert.

 5. Hvis du er fornøyd med PIN-koden, klikker du på Lås for å aktivere Umiddelbar lås. Hvis du vil, kan du endre PIN-koden ved å følge fremgangsmåten under.

 6. Hvis du vil se gjeldende PIN-kode, klikker du på . Hvis du vil endre PIN-koden, klikker du på Rediger. Deretter angir du en ny firesifret PIN-kode og klikker på Lagre.
 7. I vinduet Nødkontakter klikker du på Administrer og legger til en nødkontakt. Deretter klikker du på Lagre.

  Du kan legge til opptil seks kontakter i listen over tillatte kontakter. Du ser dette vinduet bare hvis barnet er tilknyttet med en telefoniaktivert Android-enhet.

 8. Klikk på Lås.

 9. Hvis du vil låse opp enhetene, klikker du på på barnets profil en gang til. Deretter klikker du på Lås opp.

  Barnet kan også bruke PIN-koden til å låse opp enheten sin.

iOS-enheter

  Du må installere en profil for at Umiddelbar lås skal fungere på iOS-enheter. På iOS-enheter skjuler Umiddelbar lås kun de installerte appene, inkludert Norton Family-appen, og standardapper som Safari, iTunes Store, App Store og Kamera. Den låser ikke barnets iOS-enhet fullstendig.

 1. Logg på Norton.

 2. Velg barnet du vil låse enhetene for.

 3. Klikk på alternativet alternativ.
 4. Hvis du ser alternativene PIN og Nødkontakter, kan du fortsette til trinn 4 eller gjøre følgende:

  Hvis kontoen din kun har iOS-enheter, ser du ikke disse alternativene.

  • Hvis PIN-vinduet er nedtonet, flytter du På/av -bryteren til .

   Du kan ikke bruke Umiddelbar lås hvis PIN-koden er deaktivert og nødkontakter ikke er lagt til.

  • Hvis du er fornøyd med PIN-koden og nødkontaktene, klikker du på Lås for å aktivere Umiddelbar lås.

  • Hvis du vil, kan du endre PIN-koden og nødkontaktene ved å følge trinnene nedenfor. Deretter klikker du på Lås.

   • Hvis du vil se gjeldende PIN-kode, klikker du på . Hvis du vil endre PIN-koden, klikker du på Rediger. Deretter angir du en ny firesifret PIN-kode og klikker på Lagre.
   • I vinduet Nødkontakter klikker du på Administrer og legger til en nødkontakt. Deretter klikker du på Lagre.

   Du kan legge til opptil seks kontakter i listen over tillatte kontakter. Du ser dette vinduet bare hvis barnet er tilknyttet med en telefoniaktivert Android-enhet.

 5. Klikk på Lås.

 6. Hvis du vil låse opp enhetene, klikker du på på barnets profil en gang til. Deretter klikker du på Lås opp.

  Barnet kan ikke bruke PIN-koden til å låse opp iOS-enheten sin.

  Når du låser opp barnets iOS-enhet, sorteres installerte apper alfabetisk. Informer barnet om at dette er vanlig atferd, og at ingen av appene fjernes. Vi anbefaler også at barnet unngår å bruke mapper når de grupperer apper.

  Før låsing

  Etter låsing

Bruke Norton Family-appen for Android eller iOS

 1. Gjør ett av følgende:

  • På en Android-enhet åpner du Norton Familys foreldrestyringsapp i Foreldremodus.

  • På IOS åpner du Norton Family for foreldre-appen.

 2. Bla til barnet du vil administrere.

 3. Hvis du vil låse alle enhetene til barnet, går du til Umiddelbar lås, trykker på og gjør følgende:
  • Hvis du er fornøyd med PIN-koden og nødkontaktene, klikker du på Lås for å aktivere Umiddelbar lås.

  • Hvis PIN er deaktivert, må du trykke på og aktivere den. Hvis du vil se gjeldende PIN-kode, klikker du på PIN .

   Du kan ikke bruke Umiddelbar lås hvis PIN-koden er deaktivert og nødkontakter ikke er lagt til.

  • Hvis PIN ikke er angitt, aktiverer du den og skriver inn en firesifret PIN-kode etter eget valg.

  • Trykk på Nødkontakter, trykk på Legg til nummer eller for å legge til en nødkontakt.
 4. Hvis du vil låse opp alle enhetene til barnet, går du til Umiddelbar lås og trykker på > Lås opp.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v128027590
Operativsystem: windows,android,ios
Sist endret: 02/11/2021