Άλλα προϊόντα

Ρύθμιση της λειτουργίας Άμεσο κλείδωμα και του PIN

Το Άμεσο κλείδωμα είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να περιορίζετε τη χρήση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο Internet από τα παιδιά σας. Ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής του παιδιού σας. Αν έχετε ενεργοποιήσει το Άμεσο κλείδωμα, το εικονίδιο κλειδώματος στο προφίλ του παιδιού σας εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Το PIN επιτρέπει στο παιδί σας να ξεκλειδώνει τη συσκευή Android σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και αν έχει υπερβεί το χρονικό όριο. Το ίδιο PIN χρησιμοποιείται για τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Norton ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα και να ορίσετε το PIN.

Ιστότοπος Norton

Για συσκευές Windows και Android

Πρέπει να ρυθμίσετε ένα PIN για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Άμεσο κλείδωμα σε συσκευές Windows και Android. Εάν είναι ενεργοποιημένο, οι συσκευές παραμένουν εντελώς κλειδωμένες μέχρι να τις ξεκλειδώσετε ή να ενημερώσετε το παιδί σας για το PIN ξεκλειδώματος. Ωστόσο, το παιδί σας μπορεί να λαμβάνει κλήσεις από όλους αλλά μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις ή μόνο σε επιτρεπόμενες επαφές που έχετε καθορίσει.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε το παιδί του οποίου τη συσκευή θέλετε να κλειδώσετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή.
 4. Αν το παράθυρο του PIN εμφανίζεται με γκρι χρώμα, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ..

  Η χρήση της λειτουργίας Άμεσο κλείδωμα δεν είναι δυνατή το PIN είναι απενεργοποιημένο.

 5. Αν έχετε ήδη ρυθμίσει το PIN, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το PIN ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 6. Για να δείτε το τρέχον PIN, κάντε κλικ στην επιλογή . Αν θέλετε να αλλάξετε το PIN, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, πληκτρολογήστε ένα νέο τετραψήφιο PIN και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 7. Στο παράθυρο Επαφές έκτακτης ανάγκης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση, προσθέστε μια επαφή έκτακτης ανάγκης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Μπορείτε να προσθέσετε έως και έξι επαφές στη λίστα επιτρεπόμενων επαφών. Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται μόνο αν το προφίλ του παιδιού σας έχει συσχετιστεί με συσκευή Android με δυνατότητα εκτέλεσης κλήσεων.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα.

 9. Για να ξεκλειδώσετε τις συσκευές, κάντε κλικ στην επιλογή στο προφίλ του παιδιού σας ξανά και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα.

  Το παιδί σας μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει το PIN για να ξεκλειδώσει τη συσκευή του.

Συσκευές iOS

Απαιτείται εγκατάσταση προφίλ για τη λειτουργία του Άμεσου κλειδώματος σε συσκευές iOS. Σε συσκευές iOS, το Άμεσο κλείδωμα αποκρύπτει μόνο τις εγκατεστημένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Norton Family, καθώς και των προεπιλεγμένων εφαρμογών όπως το Safari, το iTunes Store, το App Store και η Κάμερα. Δεν κλειδώνει πλήρως τη συσκευή iOS του παιδιού σας.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε το παιδί του οποίου τη συσκευή θέλετε να κλειδώσετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή.
 4. Αν βλέπετε τις επιλογές PIN και Επαφές έκτακτης ανάγκης, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες ή προχωρήστε στο Βήμα 4:

  Εάν ο λογαριασμός σας διαθέτει μόνο συσκευές iOS, δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές.

  • Αν το παράθυρο του PIN εμφανίζεται με γκρι χρώμα, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ..

   Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα αν το PIN είναι απενεργοποιημένο και αν δεν έχουν προστεθεί επαφές έκτακτης ανάγκης.

  • Αν έχετε ήδη ρυθμίσει το PIN και τις επαφές έκτακτης ανάγκης, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα.

  • Μπορείτε να αλλάξετε το PIN και τις επαφές έκτακτης ανάγκης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα

   • Για να δείτε το τρέχον PIN, κάντε κλικ στην επιλογή . Αν θέλετε να αλλάξετε το PIN, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, πληκτρολογήστε ένα νέο τετραψήφιο PIN και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
   • Στο παράθυρο Επαφές έκτακτης ανάγκης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση, προσθέστε μια επαφή έκτακτης ανάγκης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Μπορείτε να προσθέσετε έως και έξι επαφές στη λίστα επιτρεπόμενων επαφών. Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται μόνο αν το προφίλ του παιδιού σας έχει συσχετιστεί με συσκευή Android με δυνατότητα εκτέλεσης κλήσεων.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα.

 6. Για να ξεκλειδώσετε τις συσκευές, κάντε κλικ στην επιλογή στο προφίλ του παιδιού σας ξανά και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα.

  Το παιδί σας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN για να ξεκλειδώσει τη συσκευή iOS του.

  Όταν ξεκλειδώνετε τη συσκευή iOS του παιδιού σας, οι εγκατεστημένες εφαρμογές αναδιατάσσονται με αλφαβητική σειρά. Ενημερώστε το παιδί σας ότι πρόκειται για συνήθη συμπεριφορά και ότι δεν έχει καταργηθεί καμία εφαρμογή. Επίσης, προτείνετε στο παιδί σας να μην χρησιμοποιεί φακέλους για την ομαδοποίηση των εφαρμογών του.

  Πριν το κλείδωμα

  Μετά το κλείδωμα

Εφαρμογή Norton Family για Android ή iOS

 1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family στη λειτουργία γονέα.

  • Ανοίξτε την εφαρμογή Norton Family για γονείς στο iOS.

 2. Μεταβείτε στο προφίλ του παιδιού που θέλετε να διαχειριστείτε.

 3. Για να κλειδώσετε όλες τις συσκευές του παιδιού σας, μεταβείτε στο στοιχείο Άμεσο κλείδωμα, πατήστε την επιλογή και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Αν έχετε ήδη ρυθμίσει το PIN και τις επαφές έκτακτης ανάγκης, πατήστε την επιλογή Κλείδωμα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα.

  • Αν το PIN είναι απενεργοποιημένο, πατήστε για να το ενεργοποιήσετε. Για να δείτε το τρέχον PIN, πατήστε την επιλογή .

   Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα αν το PIN είναι απενεργοποιημένο και αν δεν έχουν προστεθεί επαφές έκτακτης ανάγκης.

  • Αν το PIN δεν έχει οριστεί, ενεργοποιήστε το και έπειτα πληκτρολογήστε το τετραψήφιο PIN της επιλογής σας.

  • Πατήστε την επιλογή Επαφές έκτακτης ανάγκης και πατήστε Προσθήκη αριθμού ή για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης.
 4. Για να ξεκλειδώσετε όλες τις συσκευές του παιδιού σας, μεταβείτε στο στοιχείο Άμεσο κλείδωμα και πατήστε την επιλογή > Ξεκλείδωμα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128027590
Λειτουργικό σύστημα: Android;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023