Andra produkter

Sätt på eller stäng av Norton Family-uppsikt

Du kan tillfälligt pausa Norton Family-uppsikten för ditt barn, du kan göra detta på barnnivå via Norton Family-webbplatsen eller Norton Family-appen för föräldrar. Du behöver alltså inte göra detta på barnets enhet. Om du har två barn kan du t ex aktivera uppsikten för ett barn och inaktivera den för det andra barnet. I sådana fall övervakar och registrerar Norton Family bara internetaktiviteter för det första barnet.

Du kan också stänga av Norton Family genom att komma åt barnets enhet där den körs. Om det är en Android-enhet kan du växla till Föräldraläge och inaktivera Norton Family-övervakning. Detta gör att du kan använda enheten fritt och utan regler. Kontrollera att du har aktiverat Norton Family när du är klar.

Så här gör du för att stänga av eller sätta på Norton Family-uppsikten för ett barn på Nortons webbplats

 1. Logga in på ditt konto.

 2. Välj det barn vars internetaktiviteter du vill hantera.

 3. Stoppa eller starta Norton Family-uppsikten av barnet intill Uppsikt genom att flytta reglaget På/Av till Av eller .

 4. Klicka på Fortsätt för att bekräfta.

Inaktivera eller aktivera Norton Family på Windows

Följ dessa steg om du använder barnets enhet och vill stänga av uppsikten tills du byter tillbaka.

 1. Logga in på barnets dator.

 2. Klicka på ikonen Norton Family i meddelandefältet till höger i aktivitetsfältet.

 3. För att stänga av klickar du på Stäng av Norton Family och gör följande:

  • Logga in med dina Norton-inloggningsuppgifter i fönstret som visas.

  • För att stänga av tills du startar om eller loggar in med ett annat konto, klicka på Till nästa inloggning eller omstart.

  • För att stänga av till och med en specifik tid, klicka på Till och välj en tidsperiod.

  • Klicka på Spara. Ett meddelande visas om att Norton Family-klienten är inaktiverad.

 4. För att aktivera Norton Family-klienten, klicka på Aktivera Norton Family.

Inaktivera eller aktivera Norton Family-uppsikten för ett barn på Android

 1. Öppna Norton Family-föräldrakontrollappen i föräldraläge.

 2. Gör något av följande under barnprofilen som du vill hantera:

  • Bredvid Uppsikt, flytta omkopplaren till vänster om läget AV eller till höger om läget .

  • Under Uppsikt, tryck på Regler och tryck sedan på knappen AV eller .

Växla mellan modersläge och barnläge på Android

Följ dessa steg om du använder barnets enhet och vill stänga av uppsikten tills du byter tillbaka.

 1. Öppna föräldrakontrollappen Norton Family.

 2. För att inaktivera föräldrakontrollen tryck på din profilikon och tryck sedan på Föräldrainloggning.

 3. Logga in med dina kontoinloggningsuppgifter för att gå in i föräldraläget.

 4. Tryck på din familjeprofil.

 5. Tryck på Vid ändring av läge under Norton Family och gör något av följande:

  • Tryck på Pausa inte för att köra Norton Family även när du byter mellan lägen.

  • Tryck på 15 minuter eller 1 timme för att inaktivera Norton Family under den tidsperioden.

  • Tryck på Tills jag ändrar tillbaka om du vill inaktivera Norton Family tills du växlar tillbaka till Barnläget.

 6. Tryck på Klar.

 7. För att aktivera eller växla tillbaka trycker du på menyikonen på huvudskärmen och tryck sedan på Barnläge.

Inaktivera eller aktivera Norton Family-uppsikten för ett barn på iOS

 1. Öppna appen Norton Family för föräldrar.

 2. Gör något av följande under barnprofilen som du vill hantera:

  • För att stänga av Norton Family -uppsikten, flytta reglaget till vänster till läget AV och bekräfta sedan.

  • För att aktivera Norton Family -uppsikt, flytta reglaget till höger till läget .

Om du använder ett Google-konto för att logga in på Norton Family-kontot ska du se till att logga ut från Google-kontot i webbläsaren när du har slutfört Norton Family-konfigurationen.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128063079
Operativsystem: windows,android,ios
Senast ändrat: 02/11/2021