Άλλα προϊόντα

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της επίβλεψης Norton Family

Αν θέλετε να αναστείλετε προσωρινά την επίβλεψη του Norton Family για το παιδί σας, μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια σε επίπεδο παιδιού χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Norton Family ή την εφαρμογή Norton Family για γονείς. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να συνδεθείτε από τη συσκευή του παιδιού για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια. Για παράδειγμα, αν έχετε δύο παιδιά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επίβλεψη για το πρώτο παιδί και να την απενεργοποιήσετε για το δεύτερο. Σε αυτήν την περίπτωση, η Norton Family παρακολουθεί και καταγράφει τις δραστηριότητες του πρώτου παιδιού.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη Norton Family αποκτώντας πρόσβαση στη συσκευή του παιδιού σας στην οποία εκτελείται. Αν η πρόκειται για συσκευή Android, μπορείτε να μεταβείτε στη Λειτουργία γονέα και να απενεργοποιήσετε την επίβλεψη της Norton Family. Αυτή η ενέργεια σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς την ισχύ κανόνων του σπιτιού. Μόλις ολοκληρώσετε τις ενέργειες, βεβαιωθείτε ότι θα ενεργοποιήσετε ξανά τη Norton Family.

Απενεργοποίηση της επίβλεψης της Norton Family για παιδί στον ιστότοπο της Norton

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε το παιδί που θέλετε να διαχειριστείτε.

 3. Για να διακόψετε ή να εκκινήσετε την επίβλεψη της Norton Family για το παιδί, δίπλα στο στοιχείο Επίβλεψη, μετακινήστε τον διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση για επιβεβαίωση.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Norton Family στα Windows

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή του παιδιού σας και θέλετε να μην πραγματοποιείται επίβλεψη έως ότου την ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή του παιδιού.

 2. Στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών, κάντε κλικ στο εικονίδιο Norton Family.

 3. Απενεργοποίηση της Norton Family και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια της Norton

  • Γα απενεργοποίηση μέχρι να επανεκινήστε ή να συνδεθείτε με διαφορετικόν λογαριασμό, κάντε κλικ Εως την επόμενη σύνδεση ή επανεκκίνηση.

  • Για να απενεργοποιήσετε μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, κάντε κλικ στην επιλογή Μέχρι και επιλέξτε χρονική περίοδο.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι ο πελάτης της Norton Family απενεργοποιήθηκε.

 4. Για να ενεργοποιήσετε τη Norton Family, κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση της Norton Family.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της επίβλεψης της Norton Family για παιδί σε συσκευή Android

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family στη λειτουργία γονέα.

 2. Στο προφίλ του παιδιού που θέλετε να διαχειριστείτε, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Δίπλα στο στοιχείο Επίβλεψη, μετακινήστε τον διακόπτη προς τα αριστερά στη θέση ΑΠΕΝ. ή προς τα δεξιά στη θέση ΕΝΕΡ..

  • Στην ενότητα Επίβλεψη, πατήστε το στοιχείο Κανόνες του σπιτιού και έπειτα πατήστε το κουμπί ΑΠΕΝ. ή ΕΝΕΡ..

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών γονέα και παιδιού σε συσκευή Android

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή του παιδιού σας και θέλετε να μην πραγματοποιείται επίβλεψη έως ότου την ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family.

 2. Για απενεργοποίηση, πατήστε το εικονίδιο του προφίλ σας και έπειτα πατήστε την επιλογή Σύνδεση γονέα.

 3. Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας για να εισέλθετε στη λειτουργία Γονέα.

 4. Πατήστε το προφίλ της οικογένειάς σας.

 5. Στην ενότητα Norton Family, πατήστε την επιλογή Κατά την εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Πατήστε Να μην διακόπτεται για να διατηρήσετε την εκτέλεση της Norton Family ακόμα και κατά την εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών.

  • Πατήστε 15 λεπτά ή 1 ώρα για να απενεργοποιήσετε τη Norton Family για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

  • Πατήστε Έως την επιστροφή σε αυτήν τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη Norton Family έως ότου μεταβείτε ξανά στη λειτουργία παιδιού.

 6. Πατήστε Τέλος.

 7. Για ενεργοποίηση ή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο του μενού και έπειτα πατήστε Λειτουργία παιδιού.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της επίβλεψης της Norton Family για παιδί σε συσκευή iOS

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Norton Family για γονείς.

 2. Στο προφίλ του παιδιού που θέλετε να διαχειριστείτε, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να απενεργοποιήσετε την επίβλεψη της Norton Family, μετακινήστε τον διακόπτη προς τα αριστερά στη θέση ΑΠΕΝ. και επιβεβαιώστε την ενέργεια.

  • Για να ενεργοποιήσετε την επίβλεψη του Norton Family, μετακινήστε τον διακόπτη προς τα δεξιά στη θέση ΕΝΕΡ..

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Google για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Norton Family, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας Google στο πρόγραμμα περιήγησής σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Norton Family.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128063079
Λειτουργικό σύστημα: windows,android,ios
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2021