Iné produkty

Zapnutie alebo vypnutie dohľadu v aplikácii Norton Family

Ak chcete v Norton Family dočasne pozastaviť dohľad nad svojím dieťaťom, môžete to urobiť cez profil dieťaťa na webovej stránke Norton Family alebo v aplikácii Norton Family pre rodičov. To znamená, že v takomto prípade nemusíte byť na zariadení dieťaťa. Ak máte napríklad dve deti, môžete zapnúť dohľad nad prvým dieťaťom a vypnúť dohľad nad druhým dieťaťom. V tomto prípade Norton Family monitoruje a zaznamenáva aktivitu prvého dieťaťa.

Aplikáciu Norton Family môžete takisto vypnúť, keď prejdete do zariadenia svojho dieťaťa, na ktorom sa aplikácia používa. Ak ide o zariadenie so systémom Android, môžete sa prepnúť do režimu rodiča a dohľad aplikácie Norton Family vypnúť. Vďaka tomu budete môcť používať zariadenie slobodne bez akýchkoľvek pravidiel domácnosti. Po skončení aktivity sa uistite, že ste aplikáciu Norton Family zapli.

Vypnutie alebo zapnutie dohľadu nad dieťaťom pomocou aplikácie Norton Family na webovej lokalite Norton

 1. Prihláste sa do svojho účtu.

 2. Vyberte dieťa, ktoré chcete spravovať.

 3. Ak chcete zastaviť alebo spustiť dohľad nad dieťaťom pomocou aplikácie Norton Family, vedľa položky Dohľad posuňte prepínač do polohy Vyp. alebo Zap..

 4. Voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Norton Family v systéme Windows

Ak používate zariadenie vášho dieťaťa a chcete dohľad dočasne vypnúť, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prihláste sa do počítača dieťaťa.

 2. V pravom rohu panela úloh v oblasti oznámení kliknite na ikonu aplikácie Norton Family.

 3. Kliknite na tlačidlo Vypnúť aplikáciu Norton Family a postupujte nasledovne:

  • V okne, ktoré sa zobrazí, sa pomocou poverení prihláste do aplikácie Norton

  • Ak chcete aplikáciu vypnúť, kým nereštartujete zariadenie alebo sa neprihlásite pomocou iného účtu, kliknite na položku Do nasledujúceho prihlásenia alebo reštartu.

  • Ak chcete aplikáciu vypnúť do určitého času, kliknite na možnosť Do a vyberte si čas.

  • Kliknite na možnosť Uložiť. V správe vás informujeme, že klient služby Norton Family je vypnutý.

 4. Ak chcete zapnúť funkciu Norton Family, kliknite na možnosť Zapnúť Norton Family.

Vypnutie alebo zapnutie dohľadu nad dieťaťom pomocou aplikácie Norton Family v systéme Android

 1. Otvorte aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family v režime rodiča.

 2. V časti dieťaťa, ktoré chcete spravovať, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vedľa položky Dohľad posuňte prepínač doľava do polohy VYPNUTÉ alebo doprava do polohy ZAPNUTÉ.

  • V časti Dohľad ťuknite na položku Pravidlá domácnosti a ťuknite na tlačidlo VYPNÚŤ alebo ZAPNÚŤ.

Prepínanie medzi režimom rodiča a dieťaťa na zariadení so systémom Android

Ak používate zariadenie vášho dieťaťa a chcete dohľad dočasne vypnúť, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Otvorte aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family.

 2. Ak chcete rodičovskú kontrolu vypnúť, ťuknite na ikonu svojho profilu a potom na položku Prihlásenie rodiča.

 3. Pomocou poverení k svojmu účtu sa prihláste do režimu rodiča.

 4. Ťuknite na profil rodiny.

 5. Pod položkou Norton Family ťuknite na možnosť Pri prepnutí režimov a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ťuknite na možnosť Nezastavovať, aby aplikácia Norton Family zostala v činnosti aj pri prepnutí režimov.

  • Ťuknite na možnosť 15 minút alebo 1 hodina, čím sa aplikácia Norton Family vypne na stanovené obdobie.

  • Ťuknite na možnosť Kým neprepnem späť, čím sa aplikácia Norton Family vypne, kým neprepnete zariadenie späť do režimu dieťaťa.

 6. Ťuknite na položku Hotovo.

 7. Na zapnutie alebo prepnutie na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu ponuka a potom na Režim dieťaťa.

Vypnutie a zapnutie dohľadu nad dieťaťom pomocou aplikácie Norton Family v systéme iOS

 1. Otvorte aplikáciu Norton Family pre rodičov.

 2. V časti dieťaťa, ktoré chcete spravovať, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete dohľad Norton Family vypnúť, posuňte prepínač doľava do polohy VYPNUTÉ a potvrďte.

  • Ak chcete dohľad Norton Family zapnúť, posuňte prepínač doprava do polohy ZAPNUTÉ.

Ak sa do účtu Norton Family prihlasujete pomocou účtu Google, po dokončení nastavenia Norton Family sa v prehliadači odhláste z účtu Google.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v128063079
Operačný systém: windows,android,ios
Naposledy zmenené: 02.11.2021