Andre produkter

Slå Norton Family-overvåkning av eller på

Hvis du vil stanse Norton Family-overvåking for barnet midlertidig, kan du gjøre det på barnenivå ved å bruke Norton Family-nettstedet eller Norton Family-appen for foreldre. Så du trenger ikke bruke barnets enhet for å gjøre dette. Hvis du f.eks. har to barn, kan du slå på overvåkning for ett av barna og slå av funksjonen for det andre barnet. I så fall overvåker og loggfører Norton Family kun Internett-aktiviteten til det første barnet.

Du kan også slå av Norton Family ved å få tilgang til barnets enhet som den kjører på. Hvis det er en Android-enhet, kan du bytte til Foreldremodus og deaktivere Norton Family-overvåkning. Slik kan du bruke enheten fritt uten grenser. Kontroller at du har slått på Norton Family når du er ferdig.

Slå Norton Family-overvåkning av eller på for et barn på Norton-nettstedet

 1. Logg på kontoen.

 2. Velg barnet du vil administrere.

 3. Hvis du vil stoppe eller starte overvåkning av barnet med Norton Family, går du til Overvåkning og flytter Av/på -bryteren til Av eller .

 4. Klikk på Fullfør for å bekrefte.

Slå Norton Family av og på i Windows

Følg denne fremgangsmåten hvis du bruker barnets enhet og vil slå av overvåking før du bytter enhet igjen.

 1. Logg på barnets datamaskin.

 2. Klikk på Norton Family-ikonet i systemstatusfeltet, til høyre for oppgavelinjen.

 3. For å slå av, klikk på Slå av Norton Family og gjør følgende:

  • Logg på med brukerinformasjonen for Norton i vinduet som åpnes.

  • For å slå av frem til du starter datamaskinen på nytt eller logger på med en annen konto, klikk på Til neste pålogging eller omstart.

  • For å slå av i en spesifikk tidsperiode, klikk på Frem til og velg en tidsperiode.

  • Klikk på Lagre. Det vises en melding om at Norton Family-klienten er slått av.

 4. Hvis du vil slå på Norton Family, klikker du på Aktivere Norton Family.

Slå av eller på Norton Family-overvåkning for et barn på Android

 1. Åpne Norton Familys foreldrestyringsapp i Foreldremodus.

 2. Gjør ett av følgende for barnet du vil administrere:

  • Ved siden av Overvåking flytter du bryteren mot venstre til AV -posisjonen eller mot høyre til -posisjonen.

  • Gå til Overvåking og trykk på Grenser. Deretter trykker du på AV - eller -knappen.

Bytte mellom foreldre - og barnemodus på Android

Følg denne fremgangsmåten hvis du bruker barnets enhet og vil slå av overvåking før du bytter enhet igjen.

 1. Åpne Norton Familys foreldrestyringsapp.

 2. Hvis du vil slå av funksjonen, trykker du på profilikonet ditt og deretter på Pålogging for forelder.

 3. Logg på med brukerinformasjonen for kontoen for å gå over i Foreldremodus.

 4. Trykk på familieprofilen.

 5. Under Norton Family trykker du på Ved bytte av modus og gjør ett av følgende:

  • Trykk på Ikke avbryt for å fortsette å kjøre Norton Family selv når du bytter modus.

  • Trykk på 15 minutter eller 1 time for å slå av Norton Family for den angitte varigheten.

  • Trykk på Til jeg bytter tilbake for å slå av Norton Family til du går tilbake til Barnemodus.

 6. Trykk på Fullført.

 7. Hvis du vil slå av eller på en funksjon, går du til hovedskjermen og trykker på menyikonet Deretter trykker du på Barnemodus

Slå av eller på Norton Family-overvåkning for et barn på iOS

 1. Åpne appen Norton Family for foreldre.

 2. Gjør ett av følgende for barnet du vil administrere:

  • Hvis du vil slå av Norton Family -overvåkning, flytter du bryteren mot venstre til AV -posisjon og bekrefter.

  • Hvis du vil slå på Norton Family -overvåkning, flytter du bryteren mot høyre til -posisjonen.

Hvis du bruker Google-kontoen for å logge på Norton Family-kontoen, må du logge av Google-kontoen i nettleseren når du har fullført konfigureringen av Norton Family.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v128063079
Operativsystem: windows,android,ios
Sist endret: 02/11/2021