Andra produkter

Exportera dina Norton Password Manager-data

Du kan exportera Password Manager-data för säkerhetsändamål eller för dataåterställning. Du kan också överföra Norton Password Manager-data till en ny dator. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data i valvet med jämna mellanrum. När du aktiverar funktionen för automatisk säkerhetskopiering skapas säkerhetskopior av valvet automatiskt och sparas lokalt på enheten.

Exportera dina surfa Password Manager-data från webbläsare

  1. Starta webbläsaren.

  2. Klicka på Norton Password Manager högst upp i webbläsarens högra hörn .

    Klicka på Öppna valv i popupfönstret som visas.

  3. Ange ditt lösenord i fönstret Öppna ditt valv och klicka på Öppna valv.

  4. Klicka på ikonen för webbläsartillägget för Norton Password Manager och klicka på Valv.

  5. I fönstret Norton Password Manager, klicka på och klicka på Exportera valv.
  6. I fönstret Skyddad valvåtgärd ange ditt valvlösenord för att exportera Norton Password Manager-data.

Video: Så här exporterar du Password Manager-data


Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5466274
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 12/12/2021