Andra produkter

Läs mer om den höga dataförbrukningen som visas för Norton Mobile Security för iOS

När funktionen webbskydd i Norton Mobile Security är aktiverad dubbleras statistiken för iOS-dataanvändningen på ett felaktigt sätt. Den hänför dataanvändningen till den ursprungliga appen så väl som till Norton Mobile Security. Detta är ett känt iOS-problem som har observerats i samband med flera appar som övervakar nätverkstrafiken, till exempel brandväggs- och VPN-appar.

När funktionen webbskydd i Norton Mobile Security är aktiverad övervakar den all internettrafik på enheten. Eftersom Norton Mobile Security berör varje nätverkspaket som härrör från alla appar som har tillgång till internet, tilldelar iOS den totala dataanvändningen från alla appar till Norton Mobile Security. Detta beteende resulterar i att Norton Mobile Security tillskrivs en väldigt hög dataförbrukning i förbrukningsstatistiken. Norton Mobile Securitys faktiska dataförbrukning är mycket lägre än vad som visas.

Dessutom förblir mängden data som överförs via nätverket (operatör/WiFi) i stort sett oförändrad och orsakar inte någon väsentlig ökning av avgifter för data från tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer övervakar dataanvändningen baserat på användarsessionerna och tar inte ut avgifter baserat på statistiken för iOS-dataanvändningen.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v130715802
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019