Iné produkty

Vypočítajte časový limit, ktorý ste nastavili pre svoje dieťa v Norton family

Keď zapnete dohľad nad časom používania, aplikácia Norton Family vaše dieťa po dosiahnutí povoleného časového limitu automaticky upozorní alebo zablokuje zariadenie. Nastavený časový limit platí pre každé zariadenie, ktoré dieťa používa. Ak vaše dieťa napríklad používa tri zariadenia a vy nastavíte povolený denný limit na dve hodiny, vaše dieťa môže každé zo zariadení používať počas dvoch hodín denne. Dieťa dostane 15 minúť pred uplynutím časového limitu oznámenie o možnom uzamknutí zariadenia, ktoré sa každých 5 minút zopakuje. Ak chcete vedieť, ako sa čas používania počíta, prečítajte si informácie nižšie.

Výpočet času používania v systéme Android

V systéme Android sa čas používania zariadenia počíta ako čas, kedy vaše dieťa používa aplikáciu v popredí. Ak vaše dieťa napríklad používa aplikáciu na posielanie správ päť minút, vráti sa na domovskú obrazovku zariadenia na dve minúty a potom používa aplikáciu na telefonovanie počas desiatich minút, výsledný čas používania zariadenia bude 15 minút. Zariadenie dieťaťa sa považuje za nepoužívané v týchto prípadoch:

  • zariadenie sa nachádza na domovskej obrazovke, ale žiadne aplikácie nie sú v popredí,

  • zariadenie je uzamknuté alebo vypnuté,

  • displej zariadenia je vypnutý,

  • zariadenie prešlo do režimu spánku,

  • v popredí je funkcia okamžitého uzamknutia alebo obrazovka uzamknutia z dôvodu časového obmedzenia,

  • v zariadení je spustený šetrič obrazovky.

Výpočet času používania v systéme Windows

V systéme Windows sa čas používania zariadenia počíta ako čas, kedy je počítač dieťaťa so systémom Windows aktívny. Počítač dieťaťa so systémom Windows sa považuje za nepoužívaný v týchto prípadoch:

  • dieťa počítač zamklo, pretože sa od neho vzdialilo,

  • počítač prešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku,

  • dieťa sa odhlásilo z relácie používateľa.

Výpočet času používania v systéme iOS

V aplikácii Norton Family sa nepočíta čas používania zariadenia dieťaťa so systémom iOS. Zabraňuje však dieťaťu používať zariadenie v určitom zakázanom čase, ktorý ste nastavili. Ak napríklad nastavíte zakázaný čas od 19:00 do 21:00, aplikácia Norton Family zariadenie na začiatku zakázaného času uzamkne a na jeho konci ho automaticky odomkne.

Aplikácia Norton Family zariadenie dieťaťa so systémom iOS neuzamkne úplne. Iba skryje nainštalované aplikácie vrátane aplikácie Norton Family a predvolených aplikácií, ako sú Safari, iTunes Store, App Store alebo fotoaparát.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v127151815
Operačný systém: windows,android,ios
Naposledy zmenené: 02.11.2021