Andre produkter

Beregne fristen du har fastsatt for barnet ditt i Norton-familien

Når du slår på tidsovervåkning, advarer Norton Family barnet automatisk eller blokkerer barnet fra å bruke enheten når den tillatte tidsgrensen er nådd. Tidsbegrensningene du angir, er spesifikke for den aktuelle enheten barnet bruker. Hvis barnet for eksempel bruker tre enheter, og du angir en daglig tidsgrense på to timer, kan barnet bruke begge enhetene i to timer hver dag. Barnet ditt mottar en varsling om at enheten låses hvert 5. minutt. Dette starter 15 minutter før tidsgrensen utløper. Se informasjonen under for å finne ut hvordan tidsgrenser beregnes.

Beregning av tidsgrense på Android

På Android beregnes enhetsbruk basert på tiden når barnet bruker et program i forgrunnen. Hvis barnet ditt for eksempel bruker en meldingsapp i 5 minutter, går til enhetens startskjerm i 2 minutter og bruker en telefonapp i 10 minutter, beregnes enhetens bruk som 15 minutter. Barnets Android-enhet regnes som ubrukt i følgende tilfeller:

  • Enheten er i startskjermen, men det er ingen programmer i forgrunnen.

  • Enheten er låst eller slått av.

  • Enhetens skjerm er slått av.

  • Enheten har gått over i hvilemodus.

  • Umiddelbar lås- eller låseskjermen er i forgrunnen.

  • Enheten går over i dagdrømmodus.

Beregning av tidsgrense på Windows-datamaskiner

På Windows beregnes enhetsbruken basert på tiden når barnets Windows-PC er aktiv. Barnets Windows-PC regnes som ubrukt i følgende tilfeller:

  • Barnet låser datamaskinen når det går fra den.

  • Datamaskinen går over i hvile- eller dvalemodus.

  • Barnet har logget av brukerøkten.

Beregning av tidsgrense på iOS

Norton Family beregner ikke enhetsbruk på barnets iOS-enhet. Det blokkerer imidlertid barnet ditt fra å bruke enheten under tidsbegrensningen du har konfigurert. Hvis du for eksempel konfigurerer en tidsbegrensning fra kl. 19.00 til 21.00, låser Norton Family enheten ved starten av tidsbegrensningen og låser den automatisk opp igjen på slutten.

Norton Family låser ikke barnets iOS-enhet fullstendig. Den skjuler bare installerte apper, inkludert Norton Family-appen og standardapper som Safari, iTunes Store, App Store og Camera.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v127151815
Operativsystem: windows,android,ios
Sist endret: 01/11/2021