Άλλα προϊόντα

Υπολογίστε το χρονικό όριο που έχετε ορίσει για το παιδί σας στο Norton Family

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Επίβλεψη χρόνου, η Norton Family προειδοποιεί ή αποκλείει αυτόματα το παιδί σας από τη χρήση της συσκευής μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου. Ο χρονικός περιορισμός που ορίζετε ισχύει για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιεί το παιδί σας. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας χρησιμοποιεί τρεις συσκευές και ορίσετε 2 ώρες ως τον καθημερινό επιτρεπόμενο χρόνο, το παιδί σας θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε συσκευή για 2 ώρες καθημερινά. Το παιδί σας θα λαμβάνει μια ειδοποίηση κλειδώματος της συσκευής κάθε 5 λεπτά, οι οποίες θα ξεκινούν 15 λεπτά πριν τη λήξη του χρονικού ορίου. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του χρονικού ορίου.

Υπολογισμός χρονικού ορίου σε συσκευές Android

Σε συσκευές Android, ο χρόνος χρήσης της συσκευής υπολογίζεται ως ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο το παιδί σας χρησιμοποιεί μια εφαρμογή στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας χρησιμοποιεί μια εφαρμογή μηνυμάτων για 5 λεπτά, έπειτα επιστρέφει στην αρχική οθόνη της συσκευής για 2 λεπτά και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια εφαρμογή του τηλεφώνου για 10 λεπτά, η συνολική χρήση της συσκευής υπολογίζεται στα 15 λεπτά. Η συσκευή Android του παιδιού σας θεωρείται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Η αρχική οθόνη της συσκευής είναι ανοικτή, αλλά δεν υπάρχουν εφαρμογές στο προσκήνιο.

  • Η συσκευή είναι κλειδωμένη ή απενεργοποιημένη.

  • Η οθόνη της συσκευής είναι απενεργοποιημένη.

  • Η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία αδράνειας.

  • Η λειτουργία Άμεσο κλείδωμα ή η οθόνη κλειδώματος χρόνου είναι ανοικτή στο προσκήνιο.

  • Η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία daydream.

Υπολογισμός χρονικού ορίου σε υπολογιστή Windows

Σε συσκευές Windows, ο χρόνος χρήσης της συσκευής υπολογίζεται ως ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο ο υπολογιστής Windows του παιδιού σας είναι ενεργός. Ο υπολογιστής Windows του παιδιού σας θεωρείται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Το παιδί κλειδώνει τον υπολογιστή αφού σταματήσει να τον χρησιμοποιεί.

  • Ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση αδράνειας ή αναστολής.

  • Το παιδί αποσυνδέεται από την περίοδο λειτουργίας χρήστη.

Υπολογισμός χρονικού ορίου σε συσκευές iOS

Η Norton Family δεν υπολογίζει τον χρόνο χρήσης της συσκευής στις συσκευές iOS του παιδιού σας. Ωστόσο, εμποδίζει το παιδί σας από τη χρήση της συσκευής κατά τις ώρες απαγόρευσης χρήσης που καθορίζετε. Για παράδειγμα, αν ορίσετε τις ώρες απαγόρευσης χρήσης από τις 19:00 έως τις 21:00, η Norton Family κλειδώνει τη συσκευή κατά την έναρξη αυτών των ωρών και την ξεκλειδώνει αυτόματα κατά τη λήξη των.

Η Norton Family δεν κλειδώνει πλήρως τη συσκευή iOS του παιδιού σας. Αποκρύπτει μόνο τις εγκατεστημένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής Norton Family και των προεπιλεγμένων εφαρμογών όπως το Safari, το iTunes Store, το App Store και η Κάμερα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127151815
Λειτουργικό σύστημα: windows,android,ios
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021