Inne produkty

Zmiana konta użytkownika administracyjnego na konto użytkownika standardowego w systemie Windows

Jeśli dziecko utworzy nowe konto użytkownika systemu Windows i zaloguje się na komputer przy użyciu tego konta, program Norton Family nie może monitorować działań dziecka. Aby uniemożliwić dziecku tworzenie nowych kont użytkowników systemu Windows, należy mu przypisać konto użytkownika standardowego.

Jeśli konto użytkownika systemu Windows używane przez dziecko ma uprawnienia administratora, należy zmienić je na konto użytkownika standardowego.

Aby zmienić administracyjne konta użytkowników na konta standardowe w systemie Windows 10/8/7

  1. Otwórz Panel sterowania.

  2. Ustaw opcję Widok na Kategoria.

  3. W sekcji Konta użytkowników, kliknij opcję Zmień typ konta.

  4. W oknie Zarządzanie kontami zaznacz konto użytkownika, które chcesz zmienić.

  5. Kliknij przycisk Zmień typ konta.

  6. W oknie Zmień typ konta kliknij przycisk Standardowe.

  7. Kliknij opcję Zmień typ konta.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v40467375
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 04/07/2019