Inne produkty

Więcej informacji o diagnostyce zapory marki Norton

W niektórych sytuacjach zapora może zgodnie ze swoimi ustawieniami konfiguracji blokować ruch sieciowy, który powinien być dozwolony. W takich przypadkach wystąpić mogą problemy z dostępem do Internetu, sieci lub innego komputera w celu wykonania zadań takich, jak udostępnienie zasobów.

W przypadku problemów z połączeniem sieciowym zapora marki Norton szybko identyfikuje przyczynę błędu i podaje jej diagnozę. Program Norton wyświetla Kreatora diagnostyki zapory po napotkaniu problemów z połączeniem sieciowym.

Funkcja Diagnostyka zapory marki Norton jest dostępna tylko w systemie Windows 7 lub nowszym.

Kreator przedstawia raport z diagnozy problemu, który jest niepowtarzalny dla różnych przypadków blokad sieci. Blokada sieci może nastąpić na przykład w każdym z następujących przypadków:

  • Nietypowy protokół obsługujący ruch sieciowy jest blokowany

  • Aktualnie aktywna reguła zapory jest skonfigurowana do blokowania ruchu, na który chce zezwolić użytkownik

  • Ruch naruszył zasadę procesu zapory

  • Ruch naruszył zasadę ruchu zapory

  • Ruch pochodzi z zabronionej strefy sieci lub komputerów

  • Ruch odpowiada sygnaturze ataku systemu zapobiegania włamaniom

Kreator diagnostyki zapory ułatwia użytkownikowi samodzielne rozwiązanie problemu z połączeniem sieciowym.

W każdym przypadku blokady sieci kreator podaje dokonaną przez zaporę analizę przyczyny i możliwe rozwiązania w celu wyeliminowania blokady.

Program Norton zaleca usuwanie wszystkich typów blokady przy użyciu Kreatora diagnostyki zapory. Rozwiązania podane w kreatorze umożliwiają przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu.

Rozwiązywanie problemów przy użyciu kreatora ma następujące zalety:

  • Kreator automatycznie próbuje samodzielnie rozwiązać problem

  • Umożliwia użytkownikowi zmodyfikowanie ustawień związanych z blokadą

  • Umożliwia użytkownikowi wyświetlenie szczegółów dziennika związanych ze zdarzeniem blokady sieci

  • Oferuje użytkownikowi opcję wyłączenia zapory jako ostatnią metodę rozwiązania problemu

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v38173761
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/11/2021