Andre produkter

Les mer om Norton-brannmurdiagnose

Det kan hende at brannmuren av og til sperrer nettverkstrafikk som du vil tillate, basert på konfigurasjonsinnstillingene. I slike tilfeller kan det være at du får problemer med å få tilgang til Internett, nettverket eller en annen datamaskin når du vil utføre oppgaver som å dele ressurser.

Når du har nettverkstilgangsproblemer, reagerer Norton-brannmuren raskt med å identifisere årsaken til feilen, og tilbyr en diagnose. Norton viser Brannmurdiagnoseveiviser når du har tilkoblingsproblemer.

Norton-brannmurdiagnose er kun tilgjengelig i Windows 7 eller nyere.

Veiviseren inneholder problemdiagnoserapporten som er unik for forskjellige typer nettverksblokkering. En nettverksblokkering kan for eksempel oppstå i et av følgende tilfeller:

  • Den uvanlige protokollen som håndterer trafikken, er blokkert

  • Brannmuren som er aktiv for øyeblikket er konfigurert til å sperre trafikken som du vil tillate

  • Trafikken har brutt brannmurens prosesspolicy

  • Trafikken har brutt brannmurens trafikkpolicy

  • Trafikken kommer fra en begrenset sone nettverk eller datamaskiner

  • Trafikken samsvarer med en angrepssignatur i Inntrengingsforhindring

Du kan bruke Brannmurdiagnoseveiviser som en veiledning til å feilsøke problemet med nettverkstilkoblingen selv.

Veiviseren viser brannmurens analyse av årsaken til hvert tilfelle av nettverksblokkering, og gir mulige løsninger som kan løse blokkeringen.

Norton anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne alle typer blokkeringer. Løsningene i veiviseren gir deg muligheten til å analysere problemet og iverksette en passende handling for å løse det.

Bruk av veiviseren til å feilsøke problemet har følgende fordeler:

  • Den prøver å reparere problemet automatisk selv

  • Den gir deg muligheten til å endre innstillingene som er forbundet med blokkeringen

  • Den gjør at du kan se loggdetaljer tilknyttet nettverksblokkeringshendelsen

  • Den gjør at du kan slå av brannmuren som siste mulighet for å løse problemet

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173761
Operativsystem: Windows
Sist endret: 21/11/2021