מוצרים אחרים

Delete your Norton Family account

If you no longer use Norton Family service, you can delete it at any time from the Norton Family website. Before you begin, please note the following information:

  • Deleting your account disconnects all of the devices that are associated with your account.

  • You lose all your child's protection settings and past activity report.

  • You must manually uninstall Norton Family application from all of your devices.

Use Norton Family website

  1. Sign in to your Norton.

  2. Click your profile icon.

  3. Click and then click Edit Profile.

  4. At the bottom of the Edit Profile window, click Delete My Norton Family Account.

  5. Enter your Norton account password and then click Confirm.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v126806945
מערכת הפעלה: Windows, Android, iOS
שונה לאחרונה: 27/07/2020