Άλλα προϊόντα

Configure advanced Windows settings using Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate

Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate helps you fine-tune the advanced Windows settings using the Super Control Panel feature to customize the appearance and behavior of your computer. Many of these settings are normally hidden and cannot be readily changed without using the Super Control Panel.

Modify advanced Windows settings

  1. Open Norton.

  2. On the left pane, click Toolbox > Manage.

  3. In the Manage window, click Super Control Panel.

  4. In the window that opens, double-click on the Windows file which you need to modify.

  5. Follow the on-screen instructions to complete the modification.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127376861
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2021