Inne produkty

Configure advanced Windows settings using Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate

Norton Utilities Premium or Norton Utilities Ultimate helps you fine-tune the advanced Windows settings using the Super Control Panel feature to customize the appearance and behavior of your computer. Many of these settings are normally hidden and cannot be readily changed without using the Super Control Panel.

Modify advanced Windows settings

  1. Open Norton.

  2. On the left pane, click Toolbox > Manage.

  3. In the Manage window, click Super Control Panel.

  4. In the window that opens, double-click on the Windows file which you need to modify.

  5. Follow the on-screen instructions to complete the modification.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v127376861
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/06/2021