Άλλα προϊόντα

Prevent duplicate transaction monitoring alerts

This can happen when you have more than one entry for the financial institution that triggers duplicate alerts. So, you must ensure that you have only one entry for each financial institution. Use the information below to remove duplicate entries.

Remove duplicate account entries

  1. Sign in to your account.

  2. Click Monitored Info tab.

  3. On the Financial accounts section, remove the duplicate entries.

§For NortonLifeLock offerings provided to you by a Service Provider or through channels outside the United States, the LifeLock identity theft protection services and coverage, plan feature names and functionality might differ from the services offered directly by NortonLifeLock. Please contact your Service Provider for details on their NortonLifeLock plan offerings.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126695866
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 08/01/2021