Andra produkter

Tillåt internetåtkomst för ett blockerat program

Som standard blockerar den smarta brandväggen åtkomst till internet för vissa program. Sådana program kan inkludera vissa strömmande medieprogram, nätverksspel eller vanliga affärsprogram som tillhandahålls av din arbetsgivare. Om du vet att programmets internetaktivitet inte utgör något hot för datorsäkerheten, kan du tillåta att programmet får åtkomst till internet.

Ibland när du öppnar ett gratisprogram som du har laddat ner från internet kan vissa skadliga webbplatser försöka få åtkomst till datorn. NortonLifeLock rekommenderar att du har funktionen Webbadressövervakning för appar aktiverad. Med webbadressövervakning för appar aktiverad övervakar Norton alla program som är installerade på datorn och blockerar skadliga webbplatser från att få åtkomst till enheten. Mer information finns i Ställ in Norton till att övervaka program och blockera skadliga webbplatser från att komma åt datorn.

Tillåt internetåtkomst för ett blockerat program

  1. Starta Norton.

    Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

  2. Klicka på Inställningar i huvudfönstret till Norton

  3. Klicka på Brandvägg i fönstret Inställningar.

  4. Markera det program som du vill ge åtkomst till internet på fliken Programkontroll.

  5. Klicka på Tillåt vid programposten i listrutan Åtkomst.

  6. Klicka på Tillämpa.

Som standard konfigurerar Norton-brandväggen automatiskt inställningar för internetåtkomst för webbaktiverade program när de körs första gången. När ett program försöker ansluta till internet för första gången kommer Automatisk programkontroll att skapa regler för det.

Men Norton låter dig manuellt konfigurera inställningarna för internetåtkomst för programmen.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v6958602
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 15/07/2020