Andra produkter

Lägg till eller uteslut filer och mappar i dina säkerhetskopior

Norton låter dig säkerhetskopiera olika filtyper, till exempel bild-, musik- och videofiler, till dina säkerhetskopior. Du kan ange filer eller mappar som innehåller filtyper som normalt ingår i säkerhetskopian och utesluta dem från säkerhetskopian.

Du kan också lägga till eller ta bort filtillägg som normalt är en del av standardfiltyperna. Mer information finns i Visa eller ändra standardfiltyper eller filtillägg som Norton inkluderar i säkerhetskopior

Lägg till eller undanta filer och mappar i säkerhetskopieuppsättning

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Säkerhet för digitala enheter ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhetskopiering i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Säkerhetskopior.

 3. I fönstret Inställningar för säkerhetskopia i listrutan Säkerhetskopia väljer du den säkerhetskopia som du vill konfigurera.

 4. Klicka på Lägg till eller ta bort filer och mappar på fliken Vad.

 5. Gör något av följande i fönstret som visas:

  • För att lägga till en fil i säkerhetskopian ska du klicka på Inkludera fil och gå till filen du vill lägga till.

  • För att lägga till en mapp i säkerhetskopian ska du klicka på Inkludera mapp och gå till mappen du vill lägga till.

  • För att ta bort en fil från säkerhetskopian ska du klicka på Uteslut fil och gå till filen du vill ta bort.

  • För att ta bort en mapp från säkerhetskopian ska du klicka på Uteslut mapp och gå till mappen du vill ta bort.

 6. Klicka på Spara inställningar i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering.

Du kan också högerklicka på en fil eller mapp och välja Norton 360 > Lägg till i säkerhetskopia/uteslut från säkerhetskopia från snabbmenyn.

Alternativen Lägg till i säkerhetskopia och Uteslut från säkerhetskopia visas endast i snabbmenyn efter att du har konfigurerat säkerhetskopian och när fönstren Inställningar för säkerhetskopia och Återställ filer är stängda.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v20534334
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021