Inne produkty

Dodawanie lub wykluczanie plików i folderów w zestawach kopii zapasowej

Norton pozwala tworzyć kopie zapasowe różnych typów plików, takich jak obrazy, muzyka lub pliki wideo w zestawach kopii zapasowej. Można określić pliki lub foldery zawierające typy plików zwykle uwzględniane w zestawach kopii zapasowej i wykluczyć je z kopii zapasowej.

Można także dodawać lub usuwać rozszerzenia plików, które zwykle są częścią domyślnych typów plików. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyświetl lub zmień domyślne typy plików lub rozszerzenia plików, które Norton zawiera w kopiach zapasowych

Dodawanie lub wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zestawy kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej, na liście rozwijanej Zestaw kopii zapasowej, wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz konfigurować.

 4. Na karcie Co kliknij polecenie Dodaj lub wyklucz pliki i foldery.

 5. W wyświetlonym oknie wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać plik do zestawu kopii zapasowej, kliknij przycisk Uwzględnij plik i przejdź do pliku, który chcesz dodać.

  • Aby dodać folder do zestawu kopii zapasowych, kliknij przycisk Uwzględnij folder i przejdź do folderu, który chcesz dodać.

  • Aby usunąć plik z zestawu kopii zapasowej, kliknij przycisk Wyklucz plik i przejdź do pliku, który chcesz usunąć.

  • Aby usunąć folder z zestawu kopii zapasowej, kliknij przycisk Wyklucz folder i przejdź do folderu, który chcesz usunąć.

 6. W oknie Ustawienia kopii zapasowej kliknij opcję Zapisz ustawienia.

Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder i wybrać opcję Norton 360 > Dodaj do kopii zapasowej/ Wyklucz z kopii zapasowej z menu skrótów.

Opcje Dodaj do kopii zapasowej i Wyklucz z kopii zapasowej w menu skrótów pojawiają się dopiero po skonfigurowaniu kopii zapasowej i zamknięciu okien Ustawienia kopii zapasowej oraz Przywracanie plików.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v20534334
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021