Inne produkty

Odinstalowywanie usługi Norton z urządzenia

Usługę Norton można odinstalować z zarządzanych urządzeń. W przypadku używania starszej wersji usługi Norton nie można odinstalować jej zdalnie z konta Norton, dopóki usługa nie zostanie uaktualniona do najnowszej dostępnej wersji.

Po odinstalowaniu usługi Norton z urządzenia można użyć tego samego klucza produktu, aby zainstalować usługę Norton na innym urządzeniu. Usługę można zainstalować na dowolnym urządzeniu i używać jej tylko przez liczbę pozostałych dni subskrypcji. Przykład: użytkownikowi pozostało 100 dni subskrypcji i odinstalowuje usługę z urządzenia. W tym przypadku użytkownik może przy użyciu tego samego klucza produktu zainstalować tę samą usługę na dowolnym urządzeniu i używać usługi przez 100 dni.

Podczas odinstalowywania usługi Norton za pomocą konta Norton urządzenie musi mieć połączenie z Internetem.

Jeśli urządzenie nie ma połączenia z Internetem, program Norton ukończy proces odinstalowywania, gdy urządzenie połączy się z Internetem.

Odinstalowywanie usługi Norton z urządzenia

  1. Zaloguj się na konto Norton.

  2. Na stronie Moje konto Norton, w sekcji Bezpieczeństwo urządzenia, kliknij opcję Wyświetl urządzenia / Przejrzyj urządzenia.

  3. Na stronie Urządzenia kliknij trzech kropek (…) pod urządzeniem, z którego chcesz usunąć program Norton.

  4. W wyświetlonym menu kliknij opcję Zarządzaj licencjami.

  5. Na ekranie Zarządzaj urządzeniem kliknij polecenie Usuń program Norton, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

  7. Na ekranie Usunięto Norton kliknij przycisk Gotowe.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53371128
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2019