Inne produkty

Program Norton Mobile Security uznaje znaną aplikację za „zagrożenie prywatności"

Funkcja App Advisor aplikacji Norton Mobile Security skanuje wszystkie zainstalowane na urządzeniu aplikacje pod kątem dostępu do danych osobowych, wyświetlanych reklam, użycia danych w tle, nietypowego sposobu działania oraz używania baterii w tle. W zależności od wyników skanowania program oznacza aplikacje jako zagrożenia prywatności. Użytkownik może zapoznać się ze szczegółowych raportem dotyczącym aplikacji i podjąć na jego podstawie decyzję, czy zaufać danej aplikacji, czy ją odinstalować.

Aby dowiedzieć się więcej o zachowaniach sprawdzanych przez funkcję App Advisor, przeczytaj artykuł Zagrożenia dla prywatności oznaczone przez program Norton Mobile Security.

Jeśli chcesz zaufać aplikacji rozpoznanej jako zagrożenie prywatności i nadal jej używać, dodaj ją do listy Zaufane.

Dodaj aplikację do listy zaufanych

  1. Uruchom aplikację Norton Mobile Security.

  2. Przesuń ekrany, przechodząc do ekranu Bezpieczeństwo aplikacji, a następnie stuknij pozycję App Advisor.

  3. W obszarze Zagrożenie prywatności stuknij aplikację, którą chcesz sprawdzić, i przeczytaj raport funkcji App Advisor o potencjalnych zagrożeniach.

  4. Jeśli chcesz zaufać aplikacji i nadal jej używać, stuknij opcję Zaufaj.

    Zaufane aplikacje są dodawane do listy Zaufane aplikacje w funkcji App Advisor.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v89529004
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019