מוצרים אחרים

מדיניות השימוש המקובל באבטחת Norton למכשיר

מוצרי אבטחת Norton למכשיר מסופקים ברישיון תחת מדיניות שימוש מקובל. השימוש המקובל בכל מוצר אבטחת Norton למכשיר מוגדר, נכון להיום, באופן הבא:

  • Norton Security Standard: ניתן להשתמש במוצר זה בהתקן אחד בלבד או במערכת הפעלה אחת בלבד.

  • Norton Security Deluxe: ניתן להשתמש במוצר זה בשלושה עד חמישה התקנים ובמספר רב של מערכות הפעלה.

  • Norton Security Premium for One Device ו-Norton Security Premium for Two Devices: זמין באוסטרליה ובניו זילנד בלבד. ניתן להשתמש במוצר זה בהתקן אחד או בשני התקנים, והמוצר כולל גיבוי מקוון בנפח 2GB.

  • Norton Security Premium: ניתן להשתמש במוצר זה בעשרה התקנים ובמספר רב של מערכות הפעלה. המוצר כולל גיבוי ו-Norton Family.

למידע נוסף על העמדות שלך, יש לבדוק את חשבונך או על האריזה הקמעונאית של מוצר Norton.

אם הגעת למגבלת ההתקנות של המוצר שלך, באפשרותך להעביר התקנה מהתקן שאינך משתמש בו להתקן חדש, או יתכן שיהיה עליך לשדרג את המוצר שלך למוצר בעל מגבלת שימוש מקובלת גבוהה יותר.

באפשרותך גם לפנות התקנה או לשדרג לרמת המוצר הבאה אם המנוי הנוכחי אינו עונה על צורכי ההגנה על ההתקנים שלך. למידע נוסף, יש לקרוא את: השתמשת בכל ההתקנות הזמינות למוצר אבטחת Norton למכשיר.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v99510157
מערכת הפעלה: windows,mac
שונה לאחרונה: 03/11/2021