Άλλα προϊόντα

Αναγνώριση της υπηρεσίας Norton στη συσκευή σας

Μπορείτε να αναγνωρίσετε την υπηρεσία Norton που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ελέγχοντας τη λίστα προγραμμάτων.

Εάν έχετε ανακαλέσει την άδεια από μια συσκευή, η συσκευή καταργείται από τον λογαριασμό σας στο Norton και η κατάσταση υπηρεσίας εμφανίζεται ως δοκιμαστική. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά άδειας χρήσης, διαβάστε την ενότητα Μεταφέρετε την προστασία Norton από μία συσκευή σε άλλη συσκευή.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v70307370
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/01/2021