Άλλα προϊόντα

Download and install Norton Utilities Ultimate

Norton Utilities Ultimate can be installed on 10 devices. Sign in to your account to install Norton Utilities Ultimate on Windows computer.

STEP 1

Download and install Norton Utilities Ultimate

 1. Sign in to your account.

 2. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

 3. In the My Subscription page, under Norton Utilities Ultimate, click Download.

 4. In the Get Started window, copy the Activation Key that is provided as you need to enter it during the activation process.

 5. Click Agree & Download.

  Click the License and Services Agreement link and read the agreement before you download and install Norton.

 6. Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the file that you downloaded.

 7. If the User Account Control window appears, click Continue.

  Follow the on-screen instructions.

STEP 2

Activate Norton Utilities Ultimate

 1. Open Norton Utilities Ultimate.

 2. In the Norton window, click Activate Now.

 3. Enter the Norton Utilities Ultimate Key and click Finish Activation.

Common mistakes when entering product key

 • Spaces in the product key will cause an error.

 • Make sure that you are entering license information for the specific product you are using. License information for one Norton product is not interchangeable with another Norton product.

 • If you still see a message indicating incorrect or invalid licensing information, verify that you typed the license information exactly as shown.

  Some characters (such as the number 0 and the letter O) can look very similar. Try double-checking the following: the letters O, l (lower-case l), I (capital I); and the numbers 0 (zero) and 1 (one).

 • If you are still seeing invalid license information messages, contact Member Services and Support.

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v138345583
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021