Άλλα προϊόντα

Reconnect your financial institution with NortonLifeLock account

The financial accounts that you connected to your account may get disconnected at any time due to technology complexities for a number of reasons. So, you need to ensure that your accounts stay updated and connected by visiting the NortonLifeLock portal or mobile app.  If your account gets disconnected, you can check the following to see if this scenario applies to your account:

  • If you have updated your login credentials (e.g., username/password) with your institution, you need to enter up-to-date login credentials in your account to allow us access to your financial accounts.

  • If there has been any update in your financial institution's website, you may need to login to the financial institution's site to address any new security requirements or changes in the login flow, such as an acceptance of new Terms and Conditions.

  • Sometimes financial institutions will not allow us to maintain access to accounts due to their own internal security measures, disconnecting after a period of time and prompting you to reconnect. We are unable to prevent this from occurring, as such security measures are at the discretion of financial institutions. If this happens, you will need to reconnect your account and re-establish the connection.

Update your bank account credentials

  1. Sign in to your account.

  2. Click the Monitored Info tab.

  3. On the Financial accounts section, click Update next to the account that you want to modify.

  4. Enter your new login credentials and follow the on-screen instructions.

Reconnect your account

  1. Sign in to your account.

  2. Click the Monitored Info tab.

  3. On the Financial accounts section, click Reconnect option next to the account.

§For NortonLifeLock offerings provided to you by a Service Provider or through channels outside the United States, the LifeLock identity theft protection services and coverage, plan feature names and functionality might differ from the services offered directly by NortonLifeLock. Please contact your Service Provider for details on their NortonLifeLock plan offerings.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126695810
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 08/01/2021