Άλλα προϊόντα

Εμφανίζεται το μήνυμα: «Η επικοινωνία με το διακομιστή του Norton Family απέτυχε...» κατά την δήλωση του Norton Family

Έλεγχος ημερομηνίας και ώρας στον υπολογιστή

  1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

  2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

    timedate.cpl

  3. Βεβαιωθείτε ότι η ημέρα, ο μήνας και το έτος είναι σωστά.

    Αν η ημερομηνία είναι λανθασμένη, ρυθμίστε το ημερολόγιο στη σωστή ημέρα, μήνα και έτος.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090527160041EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019