Andre produkter

Der opstår fejl ved konfigurationen af Norton backup, når der er for lidt lagerplads

Norton stiller 25 GB cloudlagerplads til rådighed for hver Norton-nøgle. Dit program skal aktiveres for at kunne bruge funktionen til cloudbackup. Første gang du konfigurerer Cloudbackup, skal du logge på din konto. Vinduet Konfiguration mislykkedes vises, hvis det ikke lykkes at logge på din cloudlagerplads.

Før du aktiverer din cloudlagerplads:

  • Sørg for, at computeren har forbindelse til internettet.

  • Kontrollér, om programmet allerede er blevet registreret på en anden Norton-konto. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på Prøv igen og logge på med den Norton-konto, programmet er registreret med.

  • Kontroller mængden af ledig cloudlagerplads. Du kan købe mere plads, hvis du har brug for det.

Du kan dele den cloudlagerplads, der er tildelt din Norton-konto, mellem alle dine computere. Hvis du eksempelvis har to computere med Norton-programmet installeret og registreret med den samme konto. Du kan dele lagerpladsen mellem de to computere. Du bruger 10 GB cloudlagerplads til den første computer. Når du aktiverer cloudlagerpladsen for den anden computer ved hjælp af den samme konto, kan denne computer bruge de resterende 15 GB plads.

Cloudlagerpladsen varierer, alt efter hvilket abonnement du har.

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v73596013
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 13/08/2021