Jiné produkty

Povolení přístupu k internetu pro blokovaný program

Ve výchozím nastavení inteligentní brána firewall znemožní přístup určitých programů k internetu. Může se jednat o programy pro přenos datových proudů médií, síťové hry nebo přizpůsobené obchodní aplikace poskytované zaměstnavatelem. Pokud víte, že činnost na internetu určitého programu nepředstavuje žádné riziko, blokování přístupu do internetu můžete zrušit.

Někdy, když otevřete freewarový program, který jste stáhli z internetu, se mohou některé škodlivé weby pokusit získat přístup k vašemu počítači. Společnost NortonLifeLock doporučuje ponechat funkci Sledování adres URL aplikací zapnutou. Produkt Norton se zapnutou funkcí Sledování adres URL aplikací sleduje všechny aplikace, které jsou nainstalovány ve vašem počítači, a blokuje přístup škodlivých webů k vašemu počítači. Další informace naleznete v tématu o nastavení produktu Norton ke sledování aplikací a blokování přístupu škodlivých webů k vašemu počítači.

Povolení přístupu k internetu pro blokovaný program

  1. Spusťte produkt Norton.

    Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

  2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

  3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall.

  4. Na kartě Řízení programů vyberte program, kterému chcete povolit přístup k internetu.

  5. V rozevíracím seznamu Přístup pro požadovaný program klikněte na možnost Povolit.

  6. Klikněte na tlačítko Použít.

Brána firewall Norton ve výchozím nastavení automaticky konfiguruje nastavení přístupu programů k internetu při jejich prvním spuštění. Při prvním pokusu programu o přístup k internetu pro něj automatické řízení programů vytvoří pravidla.

Produkt Norton vám však umožňuje ručně nakonfigurovat nastavení přístupu vašich programů k internetu.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v6958602
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 15. 07. 2020