Andra produkter

Aktivera Secure VPN på Windows 10 i S-läge

När du använder en osäker trådlös anslutning, kan din internetleverantör (ISP) och webbplatser se känslig information som din plats, chattar och e-postmeddelanden. Du är sårbar för hackare som försöker övervaka och stjäla din information. Norton Security skapar ett virtuellt privat nätverk (VPN) som krypterar dina känsliga data. På så sätt kan du använda en trådlös anslutning på ett säkert sätt.

Aktivera Secure VPN

  1. Starta Norton Security.

  2. I fönstret Mitt Norton, bredvid Secure VPN, klickar du på Aktivera.

  3. Om anslutningen fortfarande är oskyddad väljer du Öppna.

  4. I fönstret Secure VPN skjuter du reglaget vid VPN till .

  5. Ändra reglaget Blockering av annonsspårning för att blockera eller tillåta annonsspårning.

    Alternativet Blockering av annonsspårning blockerar inriktade annonser. Ett litet antal webbplatser kräver dock att Blockering av annonsspårning inaktiveras för att fungera korrekt. Om du litar på dessa webbplatser, kan du stänga av Blockering av annonsspårning.

När du får en varning från Norton Security om att ett man-in-the-middle-angrepp upptäcks väljer du den rekommenderade åtgärden från varningsfönstret.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128629171
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 05/07/2019