Andra produkter

Nortons annullerings- och återbetalningspolicy

Du kanske ändrar dig, eller så ändras dina behov, vilket är anledningen till att vår uppsägnings- och återbetalningspolicy finns, även om vi inte vill att du säger upp prenumerationen.

Ditt berättigande till uppsägning, retur och återbetalning kan variera beroende på om köpet gjordes från, eller faktureras av, en tredje part (t.ex. appbutik, tjänsteleverantör, återförsäljare, osv.). Granska villkoren för dina erbjudanden för mer information.

Vår policy är oberoende av eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt lagen.

Avbryt automatisk förnyelse av prenumerationen

Så här avbryter du automatisk förnyelse av prenumerationen och förnyelseavgifter
Allt du behöver göra innan den dag du ska debiteras är att:
 • Kontakta oss eller

 • Logga in på kontot och:

  • Gå till fliken Mina prenumerationer

  • Klicka på Säg upp prenumerationsförnyelse eller Hantera förnyelse bredvid eller under den prenumeration som du vill säga upp förnyelsen för och

  • Bekräfta din uppsägning.

För Japan, Korea, Kina, Hongkong och Taiwan

Om ordernumret börjar med APXXXXXXXX eller NPXXXXXXXX eller om du har Norton 360 Standard Plus ska du följa stegen ovan för att stänga av automatisk förnyelse för prenumerationen.

Gå till länken nedan för att stänga av automatisk förnyelse om ordernumret börjar med SY eller NS. Du behöver det ”ursprungliga ordernumret” och e-postadressen eller telefonnumret som användes vid beställningen.
* Det ursprungliga ordernumret finns i e-postmeddelandet som vi skickade vid det första genomförda köpet.

Japan   Korea   Kina   Hongkong   Taiwan

Det tar vanligtvis några timmar från din begäran tills ändringen träder i kraft.

Konsekvenser av att avbryta automatisk förnyelse av din prenumeration:

 • Din prenumeration fortsätter till slutet av din redan betalda prenumerationsperiod, varefter den avslutas och förnyas inte automatiskt.

 • Eventuella förmåner som är kopplade till prenumerationer med automatisk förnyelse kanske avslutas när du avbryter automatisk förnyelse för din prenumeration.

Tilläggsprenumerationer:
 • Vid tilläggsprenumerationer som är kopplade till en huvudprenumeration avbryter förnyelsen av din huvudprenumeration även förnyelsen av tilläggsprenumerationer.

 • Däremot avbryter förnyelsen av tilläggsprenumerationer inte förnyelsen av din huvudprenumeration och din förnyelsekostnad justeras därefter.

Säg upp ditt prenumerationsavtal och begär en återbetalning

Du kan säga upp ditt prenumerationsavtal och begära en återbetalning, enligt följande villkor. Om du säger upp en prenumeration måste du avinstallera och ta bort alla kopior av programvaran från din(a) enhet(er).
Årliga prenumerationer (period på ett år eller mer):
 • I enlighet med vår 60-dagars återköpsgaranti är ett köp av en årlig prenumeration fullt återbetalningsbar om begäran inkommer inom 60 dagar från inköpsdatum.

 • Varje årlig förnyelse ger även rätt till en full återbetalning om den begärs inom 60 dagar efter debiteringen.

 • Köp av en årlig prenumeration på en Norton Ultimate Help Desk 1-enhet eller Privacy Monitor Assistant ger rätt till en full återbetalning, om begäran görs inom 60 dagar från inköpsdatum, eller vid årligt förnyande, inom 60 dagar från debiterad avgift, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

Månatliga prenumerationer (förnyelse varje månad):
 • Köp av en månatlig prenumeration ger rätt till en full återbetalning om den begärs inom 14 dagar från inköpsdatum.

 • Efterföljande månatliga förnyelser ger inte rätt till en återbetalning.

 • Köp av en månatlig prenumeration på en Norton Ultimate Help Desk 3-enhet eller Privacy Monitor Assistant ger rätt till en full återbetalning, om begäran görs inom 14 dagar från inköpsdatum, eller vid månatliga förnyelser, inom 14 dagar från debiterad avgift, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

Tilläggsprenumerationer (länkade till en huvudprenumeration):
 • Uppsägning av avtal för huvudprenumeration:

  • Detta avbryter ditt avtal för huvudprenumeration och alla tilläggsprenumerationer som är kopplade till det samtidigt. Samma återbetalningsrättigheter som nämns ovan gäller för ditt avtal för huvudprenumeration och alla tilläggsprenumerationer som är kopplade till det.

 • Uppsägning av avtal för tilläggsprenumeration:

  • Endast den tilläggsprenumeration som du vill säga upp kommer att avbrytas. Samma återbetalningsrättigheter som nämns ovan gäller, men endast för ditt avtal för tilläggsprenumeration som du säger upp och begär en återbetalning för.

Testprenumerationer (när en betalningsmetod krävs för att starta en gratis testversion):
 • Testversion för årliga prenumerationer:

  • Om du inte säger upp din testversion ger prenumerationsavgiften för ditt första år efter att din testversion avslutats och sedan varje årlig förnyelseavgift rätt till en full återbetalning, om den begärs inom 60 dagar efter debiterad avgift.

 • Testversion för månatliga prenumerationer:

  • Om du inte säger upp din testversion ger prenumerationsavgiften för din första månad efter att din testversion avslutats rätt till en full återbetalning, om den begärs inom 14 dagar efter debiterad avgift.

  • Efterföljande månatliga förnyelseavgifter ger inte rätt till en återbetalning.

Så här säger du upp ditt prenumerationsavtal och begär en återbetalning
Kontakta oss eller skicka in en begäran via livechatten (inte tillgängligt i alla länder). Begäran kommer att behandlas inom några dagar och återbetalningen utbetalas med samma betalningsmetod som användes för betalningen, om inte annat avtalats.

Säg upp ditt prenumerationsavtal och begär en återbetalning – endast i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien

Du kan säga upp ditt prenumerationsavtal och begära en återbetalning, enligt följande villkor. Om du säger upp en prenumeration måste du avinstallera och ta bort alla kopior av programvaran från din(a) enhet(er).
Årliga prenumerationer (period på ett år eller mer):
 • I enlighet med vår 60-dagars återköpsgaranti är ett köp av en årlig prenumeration fullt återbetalningsbar om begäran inkommer inom 60 dagar från inköpsdatum.

 • Varje årlig förnyelse ger rätt till antingen:

  • En full återbetalning enligt vår 60-dagars återköpsgaranti om begäran inkommer inom 60 dagar efter debiterad avgift.

   ELLER

  • En proportionell återbetalning för de dagar som återstår av din förnyade prenumerationsperiod, efter utlöpt 60-dagars återköpsgaranti, som utbetalas månaden efter att du begärde återbetalningen.

 • Köp av en årlig prenumeration på en Norton Ultimate Help Desk 1-enhet ger rätt till en full återbetalning, om begäran görs inom 60 dagar från inköpsdatum, eller vid årligt förnyande, inom 60 dagar från debiterad avgift, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.

Tilläggsprenumerationer (länkade till en huvudprenumeration):
 • Uppsägning av avtal för huvudprenumeration:

  • Detta avbryter ditt avtal för huvudprenumeration och alla tilläggsprenumerationer som är kopplade till det samtidigt. Samma återbetalningsrättigheter som nämns ovan gäller för ditt avtal för huvudprenumeration och alla tilläggsprenumerationer som är kopplade till det.

 • Uppsägning av avtal för tilläggsprenumeration:

  • Endast den tilläggsprenumeration som du vill säga upp kommer att avbrytas. Samma återbetalningsrättigheter som nämns ovan gäller, men endast för ditt avtal för tilläggsprenumeration som du säger upp och begär en återbetalning för.

Testprenumerationer (när en betalningsmetod krävs för att starta en gratis testversion):
 • Om du inte säger upp din testversion ger prenumerationsavgiften för ditt första år efter att din testversion avslutats och sedan varje årlig förnyelseavgift rätt till antingen:

  • En full återbetalning enligt vår 60-dagars återköpsgaranti om begäran inkommer inom 60 dagar efter debiterad avgift.

   ELLER

  • En proportionell återbetalning för de dagar som återstår av din förnyade prenumerationsperiod, efter utlöpt 60-dagars återköpsgaranti, som utbetalas månaden efter att du begärde återbetalningen.

Så här säger du upp ditt prenumerationsavtal och begär en återbetalning
Kontakta oss eller skicka in en begäran via livechatten. Begäran kommer att behandlas inom några dagar och återbetalningen utbetalas med samma betalningsmetod som användes för betalningen, om inte annat avtalats.

Säg upp ditt prenumerationsavtal och begär en återbetalning – Quebec

Du kan säga upp ditt prenumerationsavtal och begära en återbetalning, enligt följande villkor. Om du säger upp en prenumeration måste du avinstallera och ta bort alla kopior av programvaran från din(a) enhet(er).

Årliga prenumerationer (period på ett år eller mer):

 • Köp av en årlig prenumeration ger rätt till antingen:
  • En full återbetalning enligt vår 60-dagars återköpsgaranti om begäran inkommer inom 60 dagar efter inköpsdatumet.
   ELLER 
  • En proportionell återbetalning för de dagar som återstår av den aktuella prenumerationsperioden, efter utlöpt 60-dagars återköpsgaranti.
 • Varje årlig förnyelse ger rätt till antingen:
  • En full återbetalning enligt vår 60-dagars återköpsgaranti om begäran inkommer inom 60 dagar efter debiteringsdatumet.
   ELLER
  • En proportionell återbetalning för de dagar som återstår av den förnyade prenumerationsperioden, efter utlöpt 60-dagars återköpsgaranti.
 • Köp av en årlig prenumeration på Norton Ultimate Help Desk 1-enhet ger rätt till en full återbetalning, om begäran görs inom 60 dagar från inköpsdatumet, eller vid årligt förnyande, inom 60 dagar från debiterad avgift, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.
Månatliga prenumerationer (förnyelse varje månad):
 • Köp av en månatlig prenumeration ger rätt till antingen: 
  •  En full återbetalning om begäran inkommer inom 14 dagar efter inköpsdatumet.
   ELLER
  • En proportionell återbetalning för de dagar som återstår av den aktuella prenumerationsperioden, efter utlöpt 14-dagars återköpsgaranti.
 • Varje månadsvis förnyelse ger rätt till en proportionell återbetalning för de dagar som återstår av den förnyade prenumerationsperioden.
 • Köp av en månatlig prenumeration på en Norton Ultimate Help Desk 3-enhet eller Privacy Monitor Assistant ger rätt till en full återbetalning, om begäran görs inom 14 dagar från inköpsdatum, eller vid månatliga förnyelser, inom 14 dagar från debiterad avgift, under förutsättning att tjänsterna, oavsett fall, inte lösts in under en sådan period.
Tilläggsprenumerationer (länkade till en huvudprenumeration):
 • Uppsägning av avtal för huvudprenumeration:
  • Detta avbryter ditt avtal för huvudprenumeration och alla tilläggsprenumerationer som är kopplade till det samtidigt. Samma återbetalningsrättigheter som nämns ovan gäller för ditt avtal för huvudprenumeration och alla tilläggsprenumerationer som är kopplade till det.
 • Uppsägning av avtal för tilläggsprenumeration:
  • Endast den tilläggsprenumeration som du vill säga upp kommer att avbrytas. Samma återbetalningsrättigheter som nämns ovan gäller, men endast för ditt avtal för tilläggsprenumeration som du säger upp och begär en återbetalning för.
Testprenumerationer (när en betalningsmetod krävs för att starta en gratis testversion):
 • Testversion för årliga prenumerationer:
  • Om du inte säger upp din testversion ger prenumerationsavgiften för ditt första år efter att din testversion avslutats och sedan varje årlig förnyelseavgift rätt till antingen:
   • En full återbetalning enligt vår 60-dagars återköpsgaranti om begäran inkommer inom 60 dagar efter debiterad avgift.
    ELLER
   • En proportionell återbetalning för de dagar som återstår av den förnyade prenumerationsperioden, efter utlöpt 60-dagars återköpsgaranti.
 • Testversion för månatliga prenumerationer:
  • Om du inte säger upp din testversion ger prenumerationsavgiften för din första månad efter att din testversion avslutats rätt till antingen:
   • En full återbetalning enligt vår 14-dagars återköpsgaranti om begäran inkommer inom 14 dagar efter debiterad avgift.
    ELLER
   • En proportionell återbetalning för de dagar som återstår av prenumerationsperioden, efter utlöpt 14-dagars återköpsgaranti.
  • Varje efterföljande månadsvis förnyelseavgift ger rätt till en proportionell återbetalning för de dagar som återstår av prenumerationsperioden.
Så här säger du upp ditt prenumerationsavtal och begär en återbetalning
Kontakta oss eller skicka in en begäran via livechatten. Begäran kommer att behandlas inom några dagar och återbetalningen utbetalas med samma betalningsmetod som användes för betalningen, om inte annat avtalats.
 

Rätten till uppsägning – endast länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

 • Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien kan du ha lagstadgad rätt att säga upp kontraktet av någon eller ingen anledning inom 14 kalenderdagar från den dag din order bekräftas. Det kallas ”uppsägningstiden”.

 • Mer information finns i Så här utövar du din rättighet att säga upp avtalet.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise är en tjänst för virusborttagning som tillhandahålls av Norton-experter.
Om de inte kan ta bort viruset från enheten kan du ha rätt till återbetalning även om inga andra återbetalningsrättigheter gäller. Följande villkor gäller:
 • Du måste ha en prenumeration av säkerhet för digitala enheter med automatisk förnyelse med antivirus för virusborttagningstjänsten.
 • Om vi inte kan ta bort viruset grundas återbetalningen på det aktuella priset som betalades för aktuell period för din Norton-prenumeration. Detta är en nettoåterbetalning. Eventuella erhållna rabatter och återbetalningar, samt tillämpliga skatter dras av, utom i vissa delstater och länder där skatter återbetalas.
 • Virus Protection Promise täcker endast Windows PC-, Mac-, Android- och/eller iOS-enheter, och täcker inte enheter avseende sakernas internet (IoT).
 • Inköpsbevis kan krävas om prenumerationen köps från en tredje part.
 • Vi ansvarar inte för och återbetalningen gäller INTE förlust eller skada som inträffar till följd av virus.
 • Tillämpliga lagar eller bestämmelser i det land där tjänsten för virusborttagning utförs kan begränsa eller upphäva tillgängligheten eller omfattningen av Virus Protection Promise.
Licens- och tjänsteavtal
Vad är Norton Virus Protection Promise?

Undantag från vår uppsägnings- och återbetalningspolicy

 • Följande köp kan inte återbetalas enligt vår policy:

  • Ej för återförsäljning (NFR) och gratis programvara;

  • Vissa av våra erbjudanden som säljs med andra erbjudanden från tredje part (t.ex. när en tredje part säljer vår prenumeration tillsammans med en dator);

  • Vissa inköp som slutförts och distribuerats, och även förnyats, av en tredje part (t.ex. appbutik, tjänsteleverantör, återförsäljare, detaljhandlare, leverantör osv.);

  • Upprepade inköp som har återbetalats tidigare och,

  • Norton-tjänster som redan har lösts in eller som har konfigurerats.

Gå till Kundtjänst och support för att få hjälp med din prenumeration och dina beställningar.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: kb20100113164023EN
Operativsystem: Android;Mac;Windows;iOS
Senast ändrat: 23/01/2024