Andra produkter

Visa realtidshot som upptäckts av Norton SONAR

SONAR ger realtidsskydd mot hot och söker efter okända säkerhetsrisker i förebyggande syfte. SONAR identifierar framväxande hot baserat på programbeteenden, och detta är snabbare än traditionell signatur-baserad hotdetektion. Den hjälper till att skydda dig mot skadlig kod till och med innan virusdefinitionerna finns tillgängliga via LiveUpdate.

SONAR-skydd bör alltid vara aktiverat. När Auto-Protect är inaktiverat är även SONAR-skyddet inaktiverat och datorn är inte skyddad mot nya hot.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v62460689
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 10/08/2020