Inne produkty

Wyświetlanie na bieżąco zagrożeń wykrytych przez Norton SONAR

Funkcja SONAR zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed zagrożeniami i aktywnie wykrywa nieznane zagrożenia bezpieczeństwa. Funkcja SONAR identyfikuje nowe zagrożenia na podstawie sposobu działania aplikacji, co przebiega szybciej niż tradycyjne wykrywanie zagrożeń oparte na sygnaturach. Funkcja chroni komputer przed destrukcyjnym kodem, zanim definicje wirusów zostaną udostępnione na serwerze LiveUpdate.

Ochrona SONAR powinna być zawsze włączona. Gdy funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona, wyłączona jest również funkcja Ochrona SONAR, a komputer nie jest chroniony przed nowymi zagrożeniami.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v62460689
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 10/08/2020