Andra produkter

Öka Säkerhetskontrollpanelens bedömning i Norton Password Manager

Säkerhetskontrollpanelens bedömning är den totala bedömningen av alla inloggningslösenord som är lagrade i valvet. Vart och ett av webbplatsernas lösenord analyseras för att identifiera styrkan, och de används som värden för din totala säkerhetskontrollpanelbedömning. Ju starkare lösenordet är, desto svårare blir det att missbruka det och din inloggning. Därför är det viktigt att förbättra styrkan hos varje inloggning, och det hjälper till att höja säkerhetskontrollpanelbedömningen.

Faktorer som påverkar Säkerhetskontrollpanelens bedömning

Följande faktorer påverkar din individuella bedömning för Säkerhetskontrollpanelen:

Faktorer

Beskrivning

Lösenordets styrka

Om lösenordets styrka är mindre än 90% påverkar det bedömningen av ditt inloggningslösenord.

Lösenord varaktighet

Om inloggningslösenordet du använder på en webbplats är mer än 6 månader gammalt påverkar det bedömningen av ditt inloggningslösenord.

Duplicerat lösenord

Om inloggningslösenordet dupliceras på mer än en webbplats, påverkas bedömningen av inloggningslösenord proportionellt.

Öka Säkerhetskontrollpanelens bedömning

För webbplatser som har lösenord med lägre än 90 % poäng bör du ställa in ett starkt lösenord genom att använda någon av följande funktioner.

 • Ändra automatiskt nu

  Säkerhetskontrollpanelen stöder funktionen Ändra lösenord automatiskt för flera webbplatser. På webbplatser som stöds utför Ändra lösenord automatiskt de steg som behövs för att ändra inloggningslösenordet. Den kan också ställa in ett starkt lösenord automatiskt för en webbplats för att förbättra lösenordets styrka. Klicka på Ändra automatiskt nu för att starta den automatiska lösenordsändraren i en ny flik.

  För att läsa mer om Ändra lösenord automatiskt, se Uppdatera lösenorden automatiskt med Ändra lösenord automatiskt.

 • Ändra nu

  Med alternativet Ändra nu kan du manuellt ändra lösenordet för en webbplats. Om du klickar på Ändra nu öppnas en ny flik, där du behöver vidta åtgärder för att ändra lösenordet manuellt. Använd funktionen lösenordsgenerator i Norton Password Manager för att ange ett starkt lösenord för webbplatsen för att förbättra din inloggningssäkerhet.

 • Lösenordsgenerator

  När du navigerar till en ny inloggningssida och skapar en ny inloggning kan du använda lösenordsgeneratorn för att skapa ett starkt lösenord.

  Om du vill veta mer om Password Generator, se Använd Nortons lösenordsgenerator för att skapa starka lösenord

Behöver du mer hjälp?

Uppdatera lösenorden automatiskt med Ändra lösenord automatiskt

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v137510309
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 01/11/2021