Άλλα προϊόντα

Αύξηση βαθμολογίας Πίνακα εργαλείων ασφάλειας στο Norton Password Manager

Η βαθμολογία του Πίνακα εργαλείων ασφάλειας είναι η συνολική βαθμολογία όλων των κωδικών πρόσβασης σύνδεσης που είναι αποθηκευμένοι στη θυρίδα αποθήκευσής σας. Κάθε ένας από τους κωδικούς πρόσβασης τοποθεσιών Web αναλύεται προκειμένου να προσδιοριστεί η ισχύς του και χρησιμοποιείται ως δεδομένο εισόδου για την τελική βαθμολογία σας στον Πίνακα εργαλείων ασφάλειας. Όσο ισχυρότερος είναι ο κωδικός πρόσβασής σας, τόσο πιο δύσκολη είναι η κακή χρήση ή η κατάχρηση της σύνδεσής σας. Ως εκ τούτου, η βελτίωση ισχύος κάθε σύνδεσης είναι σημαντική και βοηθά στην αύξηση της βαθμολογίας στον Πίνακα εργαλείων ασφάλειας.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη βαθμολογία του Πίνακα εργαλείων ασφάλειας

Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν τη μεμονωμένη βαθμολογία σας στον Πίνακα εργαλείων ασφάλειας:

Παράγοντες

Περιγραφή

Ισχύς κωδικού πρόσβασης

Αν η ισχύς ενός κωδικού πρόσβασης είναι μικρότερη από 90%, η βαθμολογία του κωδικού πρόσβασης της σύνδεσης θα επηρεαστεί.

Διάρκεια κωδικού πρόσβασης

Αν ο κωδικός πρόσβασης της σύνδεσης που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web είναι παλαιότερος των 6 μηνών, η βαθμολογία του κωδικού πρόσβασης της σύνδεσης θα επηρεαστεί.

Διπλότυπος κωδικός πρόσβασης

Αν ο κωδικός πρόσβασης της σύνδεσης χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μία τοποθεσίες Web, η βαθμολογία του κωδικού πρόσβασης της σύνδεσης θα επηρεαστεί ανάλογα.

Αύξηση βαθμολογίας Πίνακα εργαλείων ασφάλειας

Για τοποθεσίες Web με κωδικούς πρόσβασης βαθμολογίας μικρότερης του 90%, ορίστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τις παρακάτω δυνατότητες.

 • Αυτόματη αλλαγή τώρα

  Ο Πίνακας εργαλείων ασφάλειας υποστηρίζει τη λειτουργία Αυτόματης αλλαγής κωδικών πρόσβασης για πολλές τοποθεσίες Web. Σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες Web, η Αυτόματη αλλαγή κωδικών πρόσβασης εκτελεί τα βήματα για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας. Μπορεί επίσης να ορίσει αυτόματα έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για κάποια τοποθεσία web για να ενισχύσει τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη αλλαγή τώρα για να ανοίξετε το πρόγραμμα αυτόματης αλλαγής κωδικών πρόσβασης σε νέα καρτέλα.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αυτόματη αλλαγή κωδικών πρόσβασης ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερώστε τους κωδικούς πρόσβασής σας αυτόματα με τη λειτουργία Αυτόματης αλλαγής κωδικών πρόσβασης.

 • Αλλαγή τώρα

  Η επιλογή Αλλαγή τώρα σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για μια τοποθεσία Web μη αυτόματα. Με κλικ στην Αλλαγή τώρα, μεταβαίνετε σε μια νέα καρτέλα όπου πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα για τη μη αυτόματη αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο δημιουργίας κωδικών πρόσβασης του Norton Password Manager για να ορίσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για την τοποθεσία Web και να βελτιώσετε την ασφάλεια των συνδέσεών σας.

 • Εργαλείο δημιουργίας κωδικών πρόσβασης

  Όταν μεταβαίνετε σε νέα σελίδα σύνδεσης και δημιουργείτε νέα σύνδεση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο δημιουργίας κωδικών πρόσβασης για να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο δημιουργίας κωδικών πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του εργαλείου δημιουργίας κωδικών πρόσβασης Norton για τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Ενημερώστε τους κωδικούς πρόσβασής σας αυτόματα με τη λειτουργία Αυτόματης αλλαγής κωδικών πρόσβασης

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v137510309
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021