Andra produkter

Uppdatera lösenorden automatiskt med Ändra lösenord automatiskt

Ändra lösenord automatiskt stöder automatiskt byte av lösenorden för flera webbplatser utan att gå ur Norton Password Manager. Du kan se det ändrade lösenordet genom att logga in i valvet och klicka i avsnittet Säkerhetskontrollpanel.

Stäng inte fliken eller öppna innehållet som finns i fliken, när Autochange lösenord ändrar lösenordet. Byt inte flik, eftersom det kan störa det automatiska lösenordsbytet.

Funktionalitet för Ändra lösenord automatiskt

Ändra lösenord automatiskt fungerar genom att direkt logga in på webbplatserna och skapa ett starkt lösenord åt dig. De nya lösenorden genereras lokalt av Password Manager och överförs på ett säkert sätt. De nyskapade lösenorden sparas i ditt Norton Password Manager-valv, som endast du har tillgång till.

  • En grön rubrik visas på fliken om funktionen Ändra lösenord automatiskt har uppdaterat lösenordet för en webbplats

  • En röd rubrik visas på fliken om funktionen Ändra lösenord automatiskt misslyckas med att uppdatera lösenordet för en webbplats

När Autochange har ändrat lösenordet, bör du se en angiven ökning av inloggningslösenordets styrka. En ökning av den övergripande säkerhetskontrollpanelens bedömning syns också efter det att Autochange lösenord framgångsrikt ändrar lösenordet.

Om tvåfaktorsautentisering är aktiverad för en webbplats måste du tillhandahålla relevant information för att funktionen Ändra lösenord automatiskt ska fungera.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v127948823
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 02/11/2021