Άλλα προϊόντα

Ενημερώστε τους κωδικούς πρόσβασής σας αυτόματα με τη λειτουργία Αυτόματης αλλαγής κωδικών πρόσβασης

Η Αυτόματη αλλαγή κωδικών πρόσβασης υποστηρίζει αυτόματη αλλαγή κωδικών πρόσβασης για πολλές τοποθεσίες web, χωρίς να πραγματοποιείτε έξοδο από το Norton Password Manager. Μπορείτε να δείτε τον αλλαγμένο κωδικό πρόσβασης πραγματοποιώντας είσοδο στη θυρίδα αποθήκευσης και κάνοντας κλικ στην ενότητα Πίνακας ελέγχου ασφαλείας.

Μην κλείσετε την καρτέλα και μην μεταβείτε σε περιεχόμενο της καρτέλας όταν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης αλλάζει τον κωδικό πρόσβασής σας. Μην εναλλάσσεστε μεταξύ καρτελών, διότι ενδέχεται να επηρεαστεί η διαδικασία αυτόματης αλλαγής του κωδικού πρόσβασης.

Λειτουργικότητα της Αυτόματης αλλαγής κωδικών πρόσβασης

Η Αυτόματη αλλαγή κωδικών πρόσβασης λειτουργεί μέσω άμεσης σύνδεσης στις τοποθεσίες Web και δημιουργίας ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης για εσάς. Οι νέοι κωδικοί πρόσβασης δημιουργούνται τοπικά από το Password Manager και μεταδίδονται με ασφαλή τρόπο. Οι νέοι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται στη θυρίδα αποθήκευσης του Norton Password Manager, στην οποία δεν έχει πρόσβασης κανένας εκτός από εσάς.

  • Μια πράσινη επικεφαλίδα εμφανίζεται στην καρτέλα αν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης ενημερώσει τον κωδικό πρόσβασης μιας τοποθεσίας Web με επιτυχία

  • Μια κόκκινη επικεφαλίδα εμφανίζεται στην καρτέλα αν η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης δεν μπορέσει να ενημερώσει τον κωδικό πρόσβασης μιας τοποθεσίας Web

Μόλις η λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης με επιτυχία, θα εμφανιστεί αύξηση του ποσοστού ισχύος του κωδικού πρόσβασης για τον κωδικό πρόσβασης αυτής της σύνδεσης. Μια αύξηση στη συνολική βαθμολογία του Πίνακα εργαλείων ασφάλειας εμφανίζεται επίσης μετά την επιτυχή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης από τη λειτουργία Αυτόματη αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

Αν ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ενεργοποιημένος για μια τοποθεσία web, πρέπει να παράσχετε τις σχετικές πληροφορίες προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της Αυτόματης αλλαγής κωδικών πρόσβασης.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127948823
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2021