Andra produkter

Viktig uppdatering till Norton Familys SMS- och samtalsfunktion

På grund av policyändringar hos Google är funktionen SMS-övervakning och funktionen som gör att föräldrar kan blockera barn från att ringa/ta emot telefonsamtal under perioder utan skärmtid för närvarande inaktiverade.

Detta påverkar två av kärnfunktionerna i Norton Family på Android:

  • Barn kommer nu att kunna ta emot samtal från och ringa till vem de vill under avstängningstid och perioder med omedelbar låsning. På grund av nyligen införda policyändringar hos Google får Norton Family inte begränsa samtal till enbart dem som finns på listan med nödkontakter.

  • SMS-uppsikt är inte tillgänglig för tillfället. Du kan alltså inte övervaka eller se de meddelanden som ditt barn utbyter med sina vänner.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v119791613
Operativsystem: Android
Senast ändrat: 01/11/2021