Inne produkty

Edytowanie przypisania urządzenia za pomocą urządzenia dziecka

Aby monitorować działania dziecka w Internecie, należy przypisać dane urządzenie dziecku. Możesz zmienić przypisanie urządzenia lub konta użytkownika w witrynie Norton lub na urządzeniu dziecka. Po ponownym przypisaniu urządzenia lub konta do dziecka program Norton Family zaczyna monitorować dziecko na podstawie bieżącego przypisania.

Witryna Norton

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Wybierz imię dziecka, którego przypisanie urządzenia chcesz zmienić.

 3. Kliknij polecenie Dodaj urządzenie.

 4. Wybierz komputer z systemem Windows, dla którego chcesz zmienić przypisanie.

 5. Wybierz konto użytkownika, które chcesz przypisać do dziecka.

  Jeśli dziecko używa wielu kont do zalogowania się na komputerze z systemem Windows, wybierz wszystkie te konta.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Komputer z systemem Windows Twojego dziecka

Nie ma to zastosowania w przypadku komputerów z systemem Windows XP. Można jednak zmienić przypisanie urządzenia w dowolnej chwili, , logując się na swoje konto na dowolnym urządzeniu połączonym z Internetem. Aby w pełni wykorzystać możliwości programu Norton Family, zalecamy uaktualnienie systemu operacyjnego Windows do nowszej wersji.

 1. Kliknij ikonę Norton Family w obszarze powiadomień, a następnie kliknij opcję Edytuj konta.

 2. Wprowadź adres e-mail rodzica i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 3. Obok profilu dziecka, który chcesz powiązać z komputerem, kliknij przycisk Edytuj.

 4. Wybierz opcję Zaloguj jako i wskaż konto, którego dziecko używa do logowania się na tym urządzeniu. Jeśli dziecko korzysta z wielu kont użytkownika, wybierz to dziecko na wszystkich tych kontach.

 5. Kliknij kolejno przycisk Zapisz > OK.

Urządzenie z systemem Android Twojego dziecka

 1. Otwórz aplikację do kontroli rodzicielskiej Norton Family w Trybie rodzica.

 2. Stuknij imię dziecka, któremu urządzenie jest obecnie przypisane.

 3. Stuknij ikonę profilu dziecka w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W obszarze Urządzenia stuknij przypisane do dziecka urządzenie.

 5. W alercie Usuń urządzenie stuknij przycisk OK, a następnie włącz tryb dziecka.

 6. Stuknij imię dziecka, któremu chcesz przypisać urządzenie.

 7. Możesz użyć domyślnej nazwy nadanej urządzeniu albo wybrać nową. Program Norton Family będzie używać tej nazwy do identyfikowania urządzenia w przyszłości.

 8. Stuknij przycisk Gotowe.

 9. Stuknij przycisk Aktywuj, aby uniemożliwić dziecku odinstalowanie aplikacji.

 10. Stuknij przycisk OK.

Urządzenie z systemem iOS Twojego dziecka

 1. Stuknij aplikację Ustawienia > Czas korzystania z urządzenia > Ograniczenia zawartości i prywatności, a następnie wyłącz Ograniczenia zawartości i prywatności.

 2. Stuknij i przytrzymaj ikonę Norton Family, aż zacznie podrygiwać.

 3. Stuknij ikonę krzyżyka, aby odinstalować aplikację.

 4. Naciśnij przycisk Strona główna.

 5. Przejdź do sklepu App Store i ponownie zainstaluj aplikację Norton Family.

 6. Otwórz aplikację Norton Family.

 7. Zapoznaj się z Umową dotyczącą licencji i usług, a następnie kliknij przycisk Akceptuj.

 8. Zaloguj się, używając poświadczeń konta Norton.

 9. Wybierz dziecko, któremu chcesz przypisać to urządzenie.

  Jeśli chcesz dodać nowe dziecko, stuknij przycisk Dodaj nowe dziecko, podaj informacje dotyczące dziecka, a następnie stuknij przycisk Zapisz.

 10. Nadaj nazwę temu urządzeniu.

 11. Stuknij przycisk Zapisz, a następnie włącz ograniczenia. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Konfigurowanie ograniczeń w systemie iOS

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v40467274
System operacyjny: Android;Windows;iOS
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023