Inne produkty

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Poziom zaufania wyznacza domyślny poziom dostępu urządzeń znajdujących się w sieci do komputera użytkownika. Każde urządzenie znajdujące się w sieci, które nie zostało przydzielone do kategorii Zaufane lub Ograniczone, korzysta z poziomu zaufania sieci. Początkowy poziom zaufania sieci jest ustawiany na podstawie konfiguracji komputera użytkownika.

Gdy użytkownik zmieni poziom zaufania sieci, program Norton przypisze ten sam poziom zaufania wszystkim urządzeniom podłączonym do tej sieci. Możesz zmienić domyślne ustawienia sieciowe dla poszczególnych urządzeń poprzez edycję poziomu zaufania każdego urządzenia na zaufane lub ograniczone.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, domyślny poziom zaufania dla wszystkich urządzeń w sieci ma wartość Publiczna.

Zmiana poziomu zaufania sieci

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Zapora.

 4. W karcie Ustawienia ogólne, w wierszu Zaufanie sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 5. W oknie Zaufanie sieci w obszarze Poziom zaufania wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Pełne zaufanie, aby zezwolić na cały ruch sieciowy, który Twój komputer odbiera w zaufanych sieciach. Znane ataki i infekcje są nadal monitorowane. Ustawienie to należy wybierać tylko mając pewność, że sieć jest w pełni bezpieczna.

  • Prywatne, aby zabezpieczyć swój komputer przed atakami i nieoczekiwanym ruchem sieciowym oraz udostępniać pliki, foldery, media i drukarki innym urządzeniom w sieci. Aby ustawić poziom zaufania na Prywatny, Twój komputer musi spełniać następujące wymagania: nie może posiadać publicznego adresu IP; musi być połączony z siecią LAN za pomocą bezpiecznego łącza; jego kategoria sieci w Windows Vista jest ustawiona jako prywatna.

  • Publiczne, aby zabezpieczyć swój komputer przed atakami, nieoczekiwanym ruchem sieciowym, udostępnianiem plików, folderów, mediów i drukarek innym urządzeniom w sieci. To ustawienie domyślnie blokuje też połączenia zdalnego pulpitu.

   Aby móc udostępniać za pośrednictwem sieci pliki, foldery, nośniki i drukarki innym urządzeniom oraz uzyskać połączenie ze zdalnym pulpitem, należy skonfigurować ustawienia opcji Sieci objęte wyjątkami.

  • Ograniczone, aby blokować inne urządzenia w sieci przed komunikowaniem z Twoim komputerem. Urządzenia w ograniczonych sieciach wciąż mogą przeglądać witryny, wysyłać wiadomości e-mail lub przesyłać inną komunikację.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

Aby zmienić poziom zaufania urządzenia:

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Zapora.

 4. W karcie Ustawienia ogólne w wierszu Zaufanie urządzenia kliknij pozycję Konfiguruj.

 5. W oknie Zaufanie urządzenia w obszarze Poziom zaufania wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Pełne zaufanie, aby monitorować urządzenie wyłącznie pod kątem znanych ataków i infekcji.

   Ustawienie to należy wybierać tylko mając pewność, że urządzenie jest w pełni bezpieczne.

  • Ograniczone, aby zablokować urządzeniu dostęp do Twojego komputera.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

  Program Norton wyświetla stan poziomu zaufania każdego ograniczonego urządzenia na ikonie urządzenia.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9802264
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021